student
Sidan uppdaterad 2019-09-24

Kontrollera dina personuppgifter i Ladok

I Ladok för studenter kontrollerar du att dina uppgifter stämmer:

  • Du kan till exempel lägga in en tillfällig postadress (om du inte adressändrat via Skatteverket).
    Ladok uppdateras per automatik med din folkbokföringsadress.
  • Det namn och personnummer som står i menyn när du loggat in i Ladok för studenter är de uppgifter som står på alla skolrelaterade intyg, och senare även på ditt examensbevis. Dina personuppgifter hämtas direkt från Skatteverket om du har ett svenskt personnummer. Kontakta därför Skatteverket om uppgifterna inte stämmer.
  • Via Ladok för studenter kan du också ändra din mailadress för att styra vart du vill ha aviseringar kring studieresultat till. OBS! Tänk på att även om du anger en annan mail än din JU-mail kommer det ändå att vara JU-mailen som i huvudsak används i all kommunikation med dig.
    Mailen i Ladok för studenter används främst för aviseringar om studieresultat.
  • Du som läser vid JU ska vara registrerad på aktuella kurser. Har du missat att registrera dig, vänligen kontakta studieadministrationen vid din fackhögskola.

Logga in i Ladok för studenter