Innovationssatsning ska stärka och utveckla kompetensförsörjning och livslångt lärande

Vinnova får i uppdrag att genomföra insatser som ökar möjligheterna till kompetensutveckling och omställning, med 65 miljoner kronor för åren 2021-2024. Målet är att bidra till de områden som har identifierats inom regeringens samverkansprogram Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

"Genom satsningen stärks Vinnovas möjligheter att i nära samverkan med andra myndigheter och aktörer genomföra insatser med syfte att stärka och utveckla infrastrukturen för kompetensförsörjning och det livslånga lärandet", skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

2021-04-08