Nätverket ActivAge består av Encell vid Högskolan för lärande och kommunikation, Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan och Qulturum i Region Jönköpings län. Nätverkets ambition är att genom projekt och forskning vidareutveckla kunskaperna om äldres lärande.

Om ActivAge

ActivAge är nätverk som utifrån olika perspektiv vill lyfta fram äldres
lärande. Bakgrunden är att det ute i samhället finns ett ökat intresse
för ett gott åldrande.

Syftet med nätverket ActivAge är att bidra till ökade kunskaper om äldres lärande utifrån ett intresse för åldrandets delvis nya fokus, möjligheter och utmaningar. Nätverket ska:

  • fungera som en mötesplats för forskare och praktiker
  • utveckla kunskaperna om äldres lärande utifrån olika perspektiv
  • bidra till kunskapsspridning om äldres lärande
  • initiera forsknings- och utvecklingsprojekt
  • inbjuda till erfarenhetsutbyte i olika former

Aktiviteter inom nätverket

Nedan listas några av de aktiviteter som nätverket varit med i:

1. Nätverket arrangerar forskningskonferensen ELOA, Education and Learning of Older Adults, i Jönköping 2015.

2. Tillsammans formulerar nätverket forskningsansökningar för en långsiktig utveckling av kunskaperna om äldres lärande.

3. "Seniordoktoranderna" publicerade 2014 rapporten "Ett aktivt åldrande - Pensionärers syn på arbete och lärande".

4. Nätverket deltog på Elmia Äldre den 5-6 mars 2014.

5. Nätverket deltog på forskningskonferensen ELOA, Education and Learning of Older Adults på Malta 2014.

6. Nätverket har medverkat i konferensen Swedage sedan 2012.

7. Den 22 mars 2013 hölls ett seminarium på Qulturum i Jönköping för att diskutera aktivt åldrande.

8. 2012 släppte nätverket boken "Leva hela livet".

Nätverk inom EU, Norden och Sverige

Inom EU har riktlinjer för äldreforskning utarbetats inom Futurage.

På nordisk nivå har NVL ett nätverk som forskar om äldre i arbetslivet.

I Sverige finns flera centrum för äldreforskning. Swedage är en samlad plattform har initierats av FAS.

Bodil Jönsson har i sin blogg lyft fram äldres lärande som ett specifikt område där det saknas kunskap.