Reportage

  • Encell ett uppdrag för MKV-studenter

    Livslångt lärande ur ett kommunikationsperspektiv har varit MKV-studenternas fokus under höstterminens första kurs. De har jobbat med att se över Encells marknadskommunikation.
  • Uppsatstävling

    Encell - nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande —firar i år 10-års jubileum. I samband med detta kommer en del nya aktiviteter att startas. En av dem är en uppsatstävling för studenter på universitet och högskolor.
  • Månadens forskarintervju Ann Ludvigsson

    I månadens forskarintervju svarar Ann Ludvigsson, lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, på fyra intressanta frågor om sin forskning och det livslånga lärandet.

Sidan uppdaterad 2018-08-30

Sidan uppdaterad 2018-08-20