Vuxenutbildningens förändrade villkor

Den 14 april besökte Mikael Andersson Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Encell hade bjudit in till en öppen föreläsning, där han talade om förändringar inom vuxenutbildningen och dess politiska villkor.

Under sin föreläsning tog Mikael Andersson upp en rad intressanta frågor kring vuxenutbildningen i Sverige. Bland annat diskuterade han varför vi tänker som vi gör kring vuxenutbildning idag och hur synen på vuxenutbildning och syftet med den har förändrats under årens lopp.

Enligt Andersson finns det två olika ideologier, som präglar vår syn på varför samhället ska erbjuda vuxenutbildning. Den ena ideologin är folkbildningsperspektivet, där syftet med utbildningen är att främja individens utveckling som människa och samhällsmedborgare. Den andra ideologin handlar om att utbildning är ett sätt att lösa arbetsmarknadsfrågor ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Andersson menar att dessa två ideologier lever parallellt i samhället men betonas olika starkt beroende på om samhället befinner sig i hög- eller lågkonjunktur.

I dagsläget betonas vuxenutbildning som arbetsmarknadspolitik, där kompetensanpassning blir det främsta målet och retoriken handlar om att individer ska bli självförsörjande.Andersson avslutade med några reflektioner kring den framtida utvecklingen av vuxenutbildningen.

Mikael Andersson arbetar idag som konsult och har tidigare varit inblandad i ett flertal nationella satsningar på flexibelt lärande och IT.

Vuxenutbildningens förändrade villkor var temat för Mikael Anderssons föreläsning.
2011-05-04