Månadens forskarintervju Annelie Andersén

Den 17:e juni är det dags för Encells doktorand Annelie Andersén att disputera. I månadens forskarintervju berättar hon om sin forskning och sin syn på det livslånga lärandet.

Vad handlar din forskning om?

Primärt handlar min avhandling 'Ett särskilt perspektiv på högre studier? Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet' om hur deltagare på folkhögskolans allmänna linje föreställer sig högskola och universitet, samt sig själva som studenter där. Sekundärt handlar den också om varifrån dessa föreställningar (sociala representationer) kommer, hinder för breddad rekrytering till högskolan och hur dessa hinder kan överbyggas, skapandet av sociala identiteter och det faktum att samma person kan vara bärare och förmedlare av motstridig kunskap.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Jag tror att mitt intresse för det livslånga lärandet bottnar i min egen vetgirighet.  Jag tycker det är spännande att lärande sker i så många olika former och i så många olika miljöer - både formella och informella - genom hela livet, att det aldrig är försent att lära sig något nytt.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Nja, jag tycker allt lärande är lika viktigt. Däremot kan jag tycka att det lärande som sker utanför den formella utbildningen får för liten uppmärksamhet. Vi tillbringar en relativt liten del av våra liv i skolbänken. Samtidigt så lär vi oss genom hela livet och det mesta vi lär oss torde vara sånt som vi lärt oss i andra sammanhang än i utbildning. Även i skolan lär vi ju oss sådant som inte står i läro- och kursplaner.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Min förhoppning är att de som läser min avhandling skall reflektera kring vad de läst och lära sig något om sig själva. Att den kan hjälpa dem som arbetar inom folkhögskolan att bli medvetna om de olika representationerna och varifrån de kommer, att de börjar reflektera över vilka bilder av högskola och universitet som de förmedlar till sina deltagare. På samma sätt kan högskolans lärare bli mer medvetna kring hur de bemöter nya studenter.

Annelie Andersén, doktorand i pedagogik
2011-05-27