Utmaningar i vuxenutbildningen

Ann-Charlotte Eriksson är lärare i samhällskunskap och företagsekonomi, och utöver sin tjänst vid Komvux i Lund är hon också förste vice ordförande i Lärarförbundet. Dessutom är hon ledamot i den rådgivande styrelsen för Encell.

I det senaste numret av tidskriften KOM — Kommunikation mellan vuxenutbildare delar hon med sig av sina tankar kring vuxenutbildningens utmaningar.

En av vuxenutbildningens utmaningar, som Ann-Charlotte Eriksson tar upp i intervjun är det yrkesansvar som den nya reformen om lärarlegitimationen medför. I och med ett tydligare yrkesansvar kommer också kvalitetsfrågorna att hamna i fokus på ett nytt sätt. En annan utmaning hon tar upp är hur vi hanterar flexibelt lärande. Enligt Eriksson diskuteras sällan kvalitén i flexibelt lärande och ett misstag som ofta görs är att likställa flexibelt lärande med egenarbete. Då mycket forskning visar på att egenarbete inte leder till resultat i samma utsträckning som lärarledd undervisning ser Eriksson en utmaning i att kombinera flexibelt lärande och lärarledd undervisning. Andra utmaningar hon tar upp är behovet att förstå komplexiteten i vuxenutbildningen genom de olika förutsättningar som råder samt att vuxenutbildningen fortfarande inte är en rättighet i samhället.

Hela intervjun av Lisbeth Gustavsson kan läsas i KOM Nr. 2 2011. Tidskriften KOM ägs av ViS, Vuxenutbildning i Samverkan. För mer information om ViS, besök www.visnet.se.

2011-06-07