Encell firar 10 år!

I juni i år är det 10 år sedan Encell bildades på uppdrag av regeringen. Detta firades under måndagen på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - fyller 10 år.

År 2001 bildades Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - på uppdrag av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

För att uppmärksamma centrats tioårsjubileum presenterade centrumledare Cecilia Bjursell under gårdagen verksamheten för de anställda vid Högskolan för lärande och kommunikation. I samband med skolans traditionella sommarlunch bjöds det även på tårta.

- Encell har ett övergripande ansvar för kunskapsspridning om det livslånga lärandet och det är viktigt att vi representerar många olika perspektiv och inkluderar både bildning och utbildning, poängterade Bjursell under presentationen.

Bjursell presenterade även Encells kommande aktiviteter under hösten, bland annat en seminarieserie om livslångt lärande. Hon lyfte också fram att centrat framöver kommer att använda sig av videoinspelade aktiviteter i större utsträckning. Syftet är att sprida forskningsbaserad kunskap till olika målgrupper i det omgivande samhället.

2011-06-21