Encell ett uppdrag för MKV-studenter

Livslångt lärande ur ett kommunikationsperspektiv har varit MKV-studenternas fokus under höstterminens första kurs. De har jobbat med att se över Encells marknadskommunikation.

Studenter i en föreläsningssal

När höstterminens första kurser avslutades var det avrapportering på kursen Marknadskommunikation där studenterna har haft som uppdrag att se över Encells kommunikation och ge förslag på förbättringar. Det var en spännande dag som bjöd på mycket inspiration och skapade glädje genom all den kreativitet som flödade. De åtta grupperna hade alla hittat någon vinkel som de var ensamma om och det var genomgående en god kvalitet på de förslag till förbättringar som studenterna presenterade.

På medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (MKV) utgår man från att allt kommunicerar, men kommunikationen, målgrupperna och arbetssättet varierar beroende på vilket område det handlar om. Studenterna som arbetade med Encell specialiserar sig på arbete med reklam och marknadsföring. I och med att Encells uppdrag handlar om kunskapsspridning stod det ganska tidigt klart att studenterna stod inför en stor utmaning. Sandra Levén, student på MKV-programmet, säger så här om att arbeta med kunskap som produkt.

Det har varit mycket givande att produkten har varit annorlunda gentemot övriga projekt jag gjort i utbildningen. Jag fick nu erfarenhet av att arbeta med en produkt som är ganska svår att tydliggöra genom en kommunikations-kampanj via flera olika kanaler. Det har varit en utmaning på ett positivt sätt, då jag fått viktig erfarenhet som hjälpt mig att utvecklas som kommunikatör.

Det är en utmaning att kommunicera "kunskap som produkt" men studenterna lät sig inte hindras av detta utan uppvisade många förslag på lösningar för hur man kan lyckas med denna typ av kommunikation.

Klicka här för att läsa om MKV-programmet.

Studenter presenterar förslag till logotype för Encell

FÖRSLAG TILL NY LOGGA

På bilden ovan ser vi hur en av grupperna presenterar ett förslag på ny logotype. Encells önskemål var att behålla färgen orange och de runda formerna så studenterna har tagit cirklarna och vidareutvecklat dem till ett träd.

2011-09-27