Samarbete löser kompetensfrågan

I Gislaved möts arbetslösa individer och arbetsgivare i behov av arbetskraft genom utbildning.

Av Roland Andersson, rektor för vuxenutbildningen vid Gislaveds Gymnasium.

Gislaveds Gymnasium har under många år drivit träteknisk inriktning på industriprogrammet. Att attrahera ungdomar för yrkes- och industriprogram har under många år varit svårt, så när satsningen på yrkesvux kom erbjöd vi möjligheten för vuxna att studera inom detta område. Liksom på Småländska höglandet finns det en koncentration av träindustri i Västbo/Östbo och de har ett stort behov av arbetskraft. Till en början var det även svårt att rekrytera vuxna men allt eftersom tiden gått och man sett att de som utbildat sig fått arbete har efterfrågan på utbildningsplatser ökat.

Utbildningen vänder sig till dem som är intresserade av trä, form och design. Man får en grundläggande utbildning för arbete inom träindustri som t.ex. möbelsnickare, verkstadssnickare eller produktutvecklare. Utbildningen formas efter de behov som finns bland företagarna i regionen. Vi har goda kontakter med olika företag, vilket medför att de studerande får en utbildning som företagen efterfrågar. Utbildningen bygger på heltidsstudier som planeras tillsammans med studie- och yrkesvägledare samt lärare på skolan. Grundkonceptet består av två terminer enligt en fastställd plan men varje studerande har en individuell studieplan där målet med studierna framgår.

Målet är att vuxenutbildningen kommer att ta över anläggningen och där bedriva yrkesvux, uppdragsutbildning och på sikt även Yrkeshögskoleutbildning. När det gäller YH hoppas vi att kunna samarbeta med Träcentrum i Nässjö och Högskolan på hemmaplan (Hph). Vi tycker att detta är ett bra exempel på hur satsningen på yrkesux har givit vuxna studerande en bra möjlighet att snabbt höja sin anställningsbarhet.

Roland Andersson, rektor för vuxenutbildningen vid Gislaveds gymnasium, har erfarenhet av samarbeten för utbildning av vuxna.

2011-11-03