Internationalisering i yrkesutbildning

Internationellt utbyte ger goda erfarenheter och lärdomar för både elever, lärare och den organisation de verkar i.

Fotograf: Marita Wallisson.

När de fyra regionförbunden i Småland och Blekinge arrangerade en konferensdag om möjligheter till internationalisering i yrkesutbildningar fanns Daniel Edquist från Internationella programkontoret på plats för att berätta mer om bland annat Leonardi da Vinci. Leonardo da Vinci är den del av Programmet för livslångt lärande som riktar sig mot yrkesutbildningsområdet och ska bidra till att utveckla yrkesutbildningen i Europa.

- Jag hoppas att man tar del av alla de möjligheter till internationellt samarbete som programkontoret kan erbjuda och ser det som en möjlighet att utveckla sin verksamhet, sina lärare och annan personal och elever/studerande inom yrkesutbildning. I sydöstra Sverige har andelen ansökningar inom våra program varit ganska låg vilket ju innebär att man går miste om att erbjuda dessa möjligheter för elever och personal i regionen. Jag märker i mötet med deltagare på en informationsdag som denna att det finns ett stort intresse och hoppas att de som inte har tidigare erfarenheter tar steget och ansöker om internationella samarbeten. Det finns ju fantastiska möjligheter att utveckla sin verksamhet och inte minst erbjuda elever inom yrkesutbildning möjligheter till utlandserfarenheter genom APL eller LIA utomlands något som jag är övertygad om kommer att gynna dem i framtiden, säger Daniel Edquist, handläggare på Internationella programkontoret för utbildningsrådet.

Leonardo da Vinci-programmet vänder sig till alla verksamma inom yrkesutbildning, som gymnasieskolor, Ky- och Yh-utbildningar, folkhögskolor, kommuner, myndigheter, små och stora företag samt ideella organisationer. Det är skolan, organisationen eller företaget som ska stå bakom ansökan. 

Leonardo da Vinci-programmet omfattar:

  • Förberedande besök - träff med möjliga samarbetspartner inför ett projekt
  • Partnerskap - tvååriga samarbetsprojekt kring ett tema
  • Praktik och utbytesprogram - för elever, studenter och anställda
  • Utvecklingsprojekt - större projekt inom prioriterade utvecklingsområden inom Europa
  • Nätverk - stora nätverk inom europeisk yrkesutbildning 

Vad händer med ansökan när den kommer in?

Steg 1: Uppfyller den formella krav? Är den i tid och har firmatecknare undertecknat?
Steg 2: Ansökan kvalitetsbedöms och rangordnas.
Steg 3: Beslut.

2011-11-18