Adult Learning and Global Change

I år firar det internationella utbildningsprogrammet Adult Learning and Global Change tioårsjubileum. Encell har varit i Linköping och träffat programansvarig Song-ee Ahn för att få veta mer om utbildningen.

Sedan år 2010 arbetar Song-ee Ahn som programansvarig för Adult Learning and Global Change. Men hennes engagemang i utbildningen startade redan 2003, då hon började som undervisande lärare på programmet.

- Det är väldigt roligt att tänka att jag började som "bara lärare" och sen utvecklades till kursansvarig och sen programansvarig. Det är ett väldigt kärt barn, säger hon och skrattar.

Adult Learning and Global Change är en masterutbildning i vuxnas lärande. Programmet ges på distans i samarbete mellan fyra universitet i fyra olika länder: Linköpings universitet i Sverige, University of Western Cape i Sydafrika, Monash University i Australien och University of British Columbia i Kanada. Och det långvariga samarbetet har givit programmet en internationell prägel på mer än ett sätt. 

- Det är ett internationellt program på flera sätt: Studenterna kommer från hela världen och programmet ägs av fyra olika universitet, vilket också innebär att undervisningen ges av fyra olika universitet. Naturligtvis har också innehållet en internationell dimension, säger Song-ee.

Programmet går på halvfart och sträcker sig över två år. Undervisningen, som till största del är textbaserad, ges via nätet på en plattform. Då all undervisning sker på distans råder en vanlig missuppfattning att man som student sköter sina studier helt på egen hand, berättar Song-ee.

- Men så är det inte! Alla kurser har grupparbete och man skulle kunna säga att kurserna lever på att studenterna deltar i diskussioner på plattformen, förklarar hon.

För att vara behörig att söka programmet krävs att man har en kandidatexamen. Utöver detta förutsätts även goda kunskaper i engelska eftersom undervisningsspråket är engelska. Men vilka är det då som väljer att läsa en masterutbildning i vuxnas lärande?

- Många som söker är studenter med en Lärarutbildning eller en kandidatexamen i pedagogik i grunden och programmet blir som en fortsättning på deras utbildning. Men vi har också sökande som arbetar som verksamma lärare men som egentligen saknar en pedagogisk utbildning. Exempelvis finns det många lärare som arbetar och undervisar engelska i Korea eller Kina utan att ha en Lärarutbildning. Många av dem känner att det finns ett behov av att utveckla sitt yrkeskunnande genom att skaffa sig en pedagogisk utbildningsbakgrund. Bland våra studenter finns också många som inser att de i sitt dagliga arbetsliv har någonting med pedagogisk verksamhet att göra, exempelvis personer som arbetar inom vården.

Till sist kan man då fråga sig varför det är intressant med en internationell utbildning i vuxnas lärande?

- Vi inser mer och mer att vårt vardagliga arbetsliv har flera pedagogiska inslag. Vi inser också mer och mer att vårt liv, oavsett om man fysiskt rör på sig eller inte, har ett internationellt inslag. Så i den bemärkelsen är det intressant med ett program som balanserar både det globala och det lokala och som också balanserar en teoretisk och en praktiskt aspekt av lärande, menar Song-ee.

Det internationella perspektivet på lärande är också något som finns med i Song-ees egen forskning.

- Jag forskar på internationellt mobila studenter och internationell mobilitet på högre utbildningsnivå. Min avhandling handlade om utbytesstudenter i Sverige, i svensk högre utbildning och just nu jobbar jag med ett projekt som handlar om svenska studenter och deras relation till utbytesprogram. Jag är också intresserad av den speciella dimensionen av hur kunskap rör sig, hur den uppfattas och hur den används, avslutar Song-ee.

Läs mer om programmet på Linköpings universitets hemsida.

Song-ee Ahn, programansvarig för Adult Learning and Global Change
2011-12-07