IANUS tilldelas pris

Sedan 2008 delar Nationalagentur Lebenslanges Lernen i Österrike årligen ut priset "Lifelong Learning Award" till framgångsrika EU-projekt. I år var det Grundtvigprojektet IANUS tur att ta hem priset för bästa europeiska samarbetsprojekt.

Den 2 december i år tilldelades Grundtvigprojektet IANUS priset Lifelong Learning Award 2011 vid en högtidsceremoni i Wien. Nationalagentur Lebenslanges Lernen är den myndighet i Österrike som ansvarar för genomförandet av EU:s utbildningsprogram i landet och varje år delar de ut ett pris för bästa europeiska samarbetsprojekt. Den avgörande faktorn i nomineringen är kvalitén på projekten och vinnaren utses av en internationell jury. Priset delas ut i fem olika kategorier: Produkt och resultat, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci och Grundtvig. I år var de två projektledarna för IANUS-projektet, Kathrin Karloff och Carina Bachner från BFI Steiermark, på plats i Wien för att ta emot priset i den sistnämnda kategorin.

IANUS är ett projekt där man i en gemensam satsning arbetat för att öka kvalitén på lärande i senare delen av livet och att göra lärandet mer attraktivt och tillgängligt för målgruppen "later learners" (50+). Projektet har varit en del av EU:s utbildningsprogram, Grundtvig, och partners från tio olika länder med både praktisk och teoretisk erfarenhet av målgruppen har deltagit. Inom IANUS har man strävat efter att identifiera de nyckelfaktorer som påverkar lärande i senare delen av livet, speciellt i generationsövergripande, interkulturella och IT-baserade miljöer. Utifrån detta har man sedan undersökt om dessa nyckelfaktorer utvecklats olika i olika kulturer och länder och vad det har haft för betydelse för vanliga pedagogiska begrepp. Man har också sökt svar på frågan om vad som behöver göras på europeisk och nationell policynivå för att så snabbt som möjligt öka lärande i senare delen av livet. Inom projektet har man samlat goda exempel och en gemensam handbok om lärande i senare delen av livet har tagits fram. En analys av de insamlade nyckelkompetenserna har gjorts av Ann-Kristin Boström, affilierad forskare vid Encell. Såhär säger hon om utmärkelsen:

- Det är roligt att vårt gemensamma arbete har belönats. Det krävde mycket av oss alla, när vi forskare från olika områden, med skilda kulturella bakgrunder, skulle kunna komma fram till detta. Allt från praktiska detaljer, som att det var bränder på tåglinjerna som försenade deltagarna när de skulle komma till mötet i Jönköping, som att inte fullt ut kunna hävda sin egen ståndpunkt och tvingas kompromissa, gav oss alla en ny dimension i vårt arbete, en respekt för andra länders synpunkter och förståelse för kollegorna. Förhoppningsvis har vi bidragit till att debatten förts framåt.

Ann-Kristin Boström, affilierad forskare vid Encell.
2012-01-05