Arbetsintegrerat lärande

På Högskolan Väst jobbar man för högtryck med att formulera ett antal doktorandprojekt som skall bli de första i högskolans nya forskarutbildning.

Av Marie Hjalmarsson, universitetslektor i pedagogik och biträdande verksamhetsledare för forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA).

I juni 2011 fick man examensrättigheter inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) och hösten 2012 startar forskarutbildning i ämnena informatik och pedagogik med inriktning mot AIL. Arbetsintegrerat lärande var från början en pedagogisk idé med ursprung i tanken om att varva utbildning med perioder i arbetslivet. Idag har arbetsintegrerat lärande utvecklats till ett forskningsområde och de första doktoranderna kommer att antas under 2012. Forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA) utgör ett självklart nav i forskarutbildningen. Här samlas just nu idéskisser till doktorandprojekt, som ska ligga till grund för doktorandtjänster att söka under 2012.

Forskningsområdet arbetsintegrerat lärande handlar om lärandets processer, villkor, konsekvenser och innehåll i relation till arbetsliv. Arbetslivet definieras brett och omfattar olika former av arbete, både betalt och obetalt. Företeelser som hänger ihop med arbetsliv innefattas också, som högre utbildning, företagande eller arbetslöshet. Pedagogik med inriktning mot AIL handlar framför allt om pedagogiska frågeställningar i arbetslivet. Här ingår lärandets processer, villkor för lärandet, innehåll i lärandet och vilka konsekvenser det får. Informatikämnet med inriktning mot AIL fokuserar på användning och utveckling av IT i relation till arbete. Det handlar om att studera hur IT påverkar lärande, kunskap och samarbete i arbetslivet. Det finns ett stort intresse av att studera hur lärande i arbetslivet går till och hur vi kan skapa ett bättre arbetsliv. Att AIL nu blir ett eget forskningsområde betyder jättemycket.

Läs mer om forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA) på Högskolan Västs hemsida.

2012-01-10