Behövs nordiskt samarbete nu när vi har samarbete inom EU?

Behövs nordiskt samarbete nu när vi har samarbete inom EU? Så ställdes frågan när jag deltog i Almedalsveckan i somras i IPKs (Internationella Programkontorets) seminarieserie. Ja, nordiskt samarbete behövs särskilt väl just nu, tycker jag.

Av Asta Modig, landskoordinator för NVL i Sverige.

BILDTEXT: Från vänster Pirkko Sartoneva (FI), Petter Kjendlie (NO),Asta Modig (SE), Maria Marquard (DK),Sigrún Kristín Magnúsdóttir (IS), Larry Kärkkäinen (FI), Antra Carlsen (Huvudkoordinator) och Albert Einarsson (Handläggare).

  • De nordiska länderna är små. Vi kan inte alltid var och en för sig vara representerade i olika europeiska grupper, men tillsammans kan vi både sprida nordiska erfarenheter och ta till oss europeiska erfarenheter
  • Liknande språk och kultur gör det lättare att ta dela av och nyttja varandras erfarenheter.
  • Om man är ovan vid internationellt arbete kan nordiskt arbete var en bra och enklare ingång.

Inom vuxenutbildningen finns ett spännande nordiskt arbete som genomförs inom ramen för Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande (NVL). Här finns nordiska nätverk som arbetar med utveckling, kartläggning, erfarenhetsutbyte med mera kring teman som validering, vägledning, alfabetisering, innovation, vuxenpedagogik m.m. Varje nätverk har en egen webb plats där du kan ta del av det arbete som är på gång. Läs mer www.nordvux.net.

NVLs uppdrag

I NVLs uppdrag ingår att arbeta tvärsektoriellt inom vuxnas lärande i ett livslångt lärande perspektiv, att visa på mångfald, främja gemenskap och stärka den nordiska dimensionen. NVL skall fungera som mötesplats för projekt och miljöer samt mellan policy och praxis. NVL skall också främja dialogen i Norden, skapa innovation och bidra till nordisk nytta genom att främja samarbete och miljöernas engagemang i frågor kring vuxnas lärande.

Läs mer ...

Klicka här (pdf, 87.4 kB) för att läsa mer om NVLs aktiviteter, publikationer och annat som är på gång inom området livslångt lärande på nordisk nivå.

2012-01-18