Längtan efter humaniora

Senioruniversitetet i Jönköping är ett bildningsförbund för den exklusiva skaran 55+, ett universitet för den tredje åldern. Det visar sig att många nyblivna pensionärer väljer att ägna mycket tid åt utbildning. Lusten att lära och den sociala gemenskapen har hög prioritet. Och när man kan välja ämne helt fritt, står humaniora högst på listan.

BILDTEXT: Mötets sekreterare Görel Tönnberg och ordförande Harald Lang.

De är coola, erfarna, down-to-earth och kompetenta. Jag talar om pensionärerna. Encell fick förmånen att delta på årsmötet för Senioruniversitetet i Jönköping den 24 februari. Senior-universitetet har många medlemmar med akademisk bakgrund. Jönköping har haft ett senioruniversitet sedan 2005 och nu lämnar ordförande Evald Eklöv över till Elisabeth Hjort som ska föra stafettpinnen vidare. Evald Eklöv har varit med i Senioruniversitetet i Jönköping sedan starten tillsammans med bland andra Margareta Malmström som var initiativtagare och föreningens första ordförande. Under årsmötet var Harald Lang ordförande och Görel Tönnberg sekreterare. Harald startade mötet med att kommentera det aktiva åldrandet.

- Vi talar om det aktiva åldrandet och varje morgon när jag ser mig själv i spegeln tänker jag att förpackningen är fel, det finns så mycket inuti som inte syns.

När jag i kaffepausen träffar några medlemmar så visar det sig att Senioruniversitet bara är en av många föreningar de är med i. Christina och Lars Ljungqvist samt Erik Bergman berättar att de förutom Senioruniversitetet är med i:

1. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen
2. Värmlands konstförening
3. Polisens pensionärsförening, http://polispensionarerjonkoping.se/
4. Parkinsonsförbundet
5. Jönköpings Fågelklubb
6. Dymlingen — Jönköpings konstförening
7. Sveriges konstförening
8. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Deltagande i de olika föreningarna bottnar i ett personligt intresse. När de ser på deltagande i föreningslivet säger de också att det är oroande att föreningsverksamheten och det ideella arbetet verkar vara på väg att dö ut i Sverige. De yngre generationerna har inte tid att engagera sig eller ännu värre, kan inte grunderna för föreningsliv. För Senioruniversitetet är detta dock inget överhängande hot och föreningen står istället inför situationen att kurser och resor blir fullbokade direkt då de släpps.

- När SU:s kurskatalog kommer är det som julafton, säger Erik Bergman, som själv måste prioritera hårt för att hinna med de valda aktiviteterna.

När jag samtalar med Elisabeth Hjort, tillträdande ordförande för 2012, visar det sig att även hon är aktiv på andra sätt. Dels genom sitt politiska engagemang, dels i andra föreningar som Hallby fritidsklubb och via olika nätverk för pensionerade anställda vid två av hennes gamla arbetsplatser. Elisabeth gick med i föreningen för två år sedan efter att ha talat med en bekant som redan var medlem och lyrisk över en Islandsresa som Senioruniversitetet precis hade arrangerat. Elisabeth stod då vid en punkt i livet då allt förändrades över en dag: Hon fyllde 65 år och blev pensionär. Från att ha varit fullt upptagen med sitt arbete fanns det helt plötsligt mycket fri tid och hon funderade över hur denna tid bäst kunde användas. Elisabeth läste på om Senioruniversitetet och fastnade för en filosoficirkel. Sedan dess har hon hunnit med en hel del andra cirklar och Tyskland, både språket och historiken, är ett stort intresse.

Från vänster Christina Ljungqvist, Erik Bergman, Evald Eklöv, Elisabeth Hjort, Christina Ljungqvist, Erik Bergman och Lars Ljungqvist.

BILDTEXT: Från vänster Christina Ljungqvist, Erik Bergman, Evald Eklöv, Elisabeth Hjort, Christina Ljungqvist, Erik Bergman och Lars Ljungqvist.

- Jag är medlem i Senioruniversitetet både för att bilda mig och för att det ger ett socialt nätverk som är viktigt. Nu har jag verkligen tid att njuta av lärandet, avslutar Elisabeth Hjort.

Folkuniversitetet

För pensionärer av pensionärer

Föreningar för pensionärs- och senioruniversitet finns på universitets- och högskoleorter i Sverige och utomlands. De är politiskt, fackligt och religiöst obundna. Sammanlagt är det ett 20-tal föreningar med över 20 000 medlemmar över hela landet som bedriver verksamhet inom Folkuniversitetet. Till stor del består verksamheten av studiecirklar och föreläsningar.

Klicka här för att se föreningar på respektive ort.

BILDTEXT: Elisabeth Hjort valdes till ordförande för det kommande året i föreningen Senior-universitetet i Jönköping.

Senioruniversitetet i Jönköping är en ideell förening för seniorer av seniorer som bildades i januari 2005. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att tillvarata de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte, oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund. Exempel på aktiviteter är månadsmöten, föreläsningar, studiecirklar, studiebesök, resor, teater och musikteaterbesök.

2012-03-09