Vuxenutbildning i Samverkan gav (h)järnkoll på vuxenutbildning

Den 19 mars slogs portarna upp till årets ViS-konferens i Stockholm. Ungefär 700 nyfikna besökare från hela landet hade letat sig dit för att ta del av inspirerande föreläsningar, seminarier och diskussioner. Även Encell var på plats för att delta på två spännande konferensdagar med temat "(H)järnkoll på vuxenutbildning".

Årets ViS-konferensen inleddes av Arne Carlsen, direktör för UNESCO:s kontor för Livslångt Lärande. Carlsen talade om det livslånga lärandet utifrån ett internationellt perspektiv och betonade bland annat det livslånga lärandets avgörande roll för ekonomisk tillväxt och ett hållbart samhälle. Han lyfte även fram aktuella exempel på nationella strategier för hur man arbetar med livslångt lärande i såväl Sverige som i andra länder.

Kostymklädd man på en scen, ordet RIKTNING på en projektorduk

I år hade konferensens besökare även förmånen att få lyssna till hjärnforskaren Martin Ingvar, som föreläste om förutsättningar för att lära sig läsa i olika åldrar. Barns hjärnor är som vuxnas — fast bättre, förklarade Ingvar, vilket innebär att det krävs betydligt mer arbete och övning för att lära sig läsa i vuxen ålder. Något kritisk till dagens skolpedagogik menade Ingvar att man helt enkelt övar läsning för lite i skolan idag. Detta gör att många barn inte får den automaticitet i sitt läsande, som krävs för att avlasta tänkandet och minnet. Och det är först när man fått denna automaticitet i läsandet, som man kan ta till sig det som faktiskt står i texten. Att ha en bra läsförmåga är följaktligen nyckeln till kunskap, menade Ingvar och avslutade sin föreläsning med att det "borde vara kriminellt att inte lära alla läsa". 

Efter Martin Ingvars kritiska inlägg var det dags för en rad spännande seminarier, där Encell tillsammans med Nationellt centrum för svenska som andraspråk arrangerade ett av dem. Temat på seminariet var "SFI — erfarenheter och möjligheter: Hur kan man skapa motivation för vuxnas lärande?". Samtalet, där bland andra Amelie von Zweigbergk deltog, kretsade kring hur man kan öka motivationen för vuxnas lärande i Sfi på olika sätt. Politiska insatser genom bonus ställdes mot aktuell forskning som visar på andra faktorer som stödjer språkinlärning. En avhandling från Nationellt centrum för svenska som andraspråk kommer att redogöra för detta mer detaljerat.

Artisten Petter på scen, med en stor bild på honom på projektorduken.

En av konferensens höjdpunkter, som också fick avsluta måndagens program, var när artisten Petter föreläste om hur Komvux givit honom en andra chans. Under en mycket personlig föreläsning berättade han om sin motiga skolgång, förväntningarna från sin akademiska familj och om hur hans intresse för litteratur och skrivande kommit till uttryck genom hiphopen.

Konferensens andra dag fylldes även den med ett intressant och givande innehåll. Bland annat informerade Skolverkets generaldirektör Anna Ekström om vad som är på gång kring Vux2012 och integrationsminister Erik Ullenhag var på plats och pratade om Etableringsreformen. Konferensen avslutades med en paneldebatt där Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv, Amelie von Zweigbergk, statssekreterare åt Nyamko Sabuni , Gunilla Svantorp (S), Katarina Sipos Zackrisson, Stockholms universitet, Katharina Sjögren Edström, Lernia, och Bengt Jönsson från ViS fick svara på konferensdeltagarnas frågor om hur de ser på vuxenutbildningens framtida roll.

Efter två fantastiska dagar återvände vi hem med massor av ny inspiration och naturligtvis med (h)järnkoll på vuxenutbildningen i Sverige.

Två kvinnoer sitter framme vid en kateder.

SFI — erfarenheter och möjligheter

Encell tillsammans med Nationellt centrum för svenska som andraspråk arrangerade en diskussion om hur kan man skapa motivation för vuxnas lärande i SFI. Speciellt inbjuden gäst var Amelie von Zweigbergk, stadssekreterare åt jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni, som gav viktiga inspel kring aktuella insatser för att utveckla SFI.

Klicka här för att läsa mer (pdf, 126.2 kB)

Se bilder från årets ViS-konferens

Ladda ner bildspel (pdf, 4.1 MB)

 

2012-04-12