Äldre som resurs för unga på arbetsmarknaden

I Västerbotten pågår projektet Generations där syftet är att lyfta fram metoder för att både äldre och yngre ska ha en naturlig plats på arbetsmarknaden. Hittills har man kartlagt modeller för generationsskiften mellan dem som närmar sig slutet av sin yrkesmässiga karriär och dem som är på väg in på arbetsmarknaden. Nu ska dessa modeller prövas och spridas.

Projektet ingår i en större satsning där Västerbottens län arbetar tillsammans med fyra andra Europeiska regioner. Bakgrunden är att alla länder står inför demografiska förändringar med en snabbt åldrande befolkning. Risken är stor att de som går i pension inte hinner förmedla erfarenheter till de unga som står inför ett inträde på arbetsmarknaden.

- Ett vanligt problem är att många ungas kompetens inte riktigt passar in där de söker arbete. Det är omöjligt att som nyutexaminerad ersätta en person som arbetat i 30-40 år.  Inskolning av nyanställda är dyrt och dessutom görs det inte sällan av någon som  har  kort yrkeserfarenhet. Samtidigt får de organisationer som avsätter tid för detta och använder sig av äldre medarbetare med lång yrkeserfarenhet högre kvalitet i kompetensöverföringen, säger Evy Gustafson, projektledare.

Prioriterade områden inom projektet är att hitta vägar så att äldre kan få ett nytt arbete eller vara kvar till 65 år eller längre och att föra över arbetslivskompetens, kunskap och erfarenhet, från äldre till yngre. Varje region som ingår i projektet ska kartlägga "best practice"-metoder inom sitt land. Metoderna ska vara överförbara mellan olika länder och bidra till en hållbar utveckling i regionerna. Några exempel på metoder som projekt Generations i Västerbotten lyfter fram är:

  • Senioruthyrning: att organisationer och/eller branscher har en pool av äldre arbetskraft som man hoppa in när det behövs extra resurser. För en pensionär innebär detta att de kan välja att arbeta med det som intresserar dem och de kan arbeta i den omfattning som de själva vill. Dessutom får de ersättning för sina insatser. För arbetsgivaren är det en fördel eftersom avgifterna blir något lägre efter 65 år.
  • Volontärarbete: det finns till exempel en läxakademi vid Umeå universitet där pensionerade akademiker går in på grundskola och gymnasium för att hjälpa till med läxläsning. Förutom att stödja eleven direkt så kan det även innebära en kompetens-utveckling för läraren genom att ny kompetens och erfarenhet kommer in på arbetsplatsen genom volontären.
  • Aktivitetsstöd: Företagarna, Umeå universitet och Arbetsförmedlingen driver tillsammans EU-projektet "Bli Entreprenör" för att främja lärande i arbetslivet. Företagare får aktivitetsstöd för att ta in nyutbildade ungdomar. För företaget kommer det in ungdomar med den senaste kunskapen från universitetet och ungdomarna får en möjlighet att pröva om utbildningen fungerar. Detta tillför företag och individer kunskap och man lär sig genom ömsesidigt utbyte.
  • Seniora medarbetare: Landstinget och Umeå kommun har satsat på mentorskap i vissa yrken. Den som har fyllt 60 år kan få reducera sina arbetsuppgifter upp till 25 % för att istället arbeta med mentorskap motsvarande tid. Medarbetarna utbildas i mentorskap och arbetsgivaren sätter in en vikarie som tar över de arbetsuppgifter som inte hinns med.

Av dessa har senioruthyrningen fått starkt positivt gensvar från projekten i de andra länderna. I Västerbotten har man istället fastnat för en metod från Frankrike som går ut på att tidigt hålla medarbetarsamtal med fokus på individens långsiktiga utveckling inom organisationen.

- I Frankrike har de en metod som går ut på ett utvecklat medarbetarsamtal. Man börjar redan vid 45-47 års ålder att stegvis börja diskutera förutsättningarna för att jobba kvar till 65 år, säger Evy Gustafson.

Projekt Generations sker inom olika regioner men Evy Gustafson påpekar att behovet av att hitta lösningar i dessa frågor finns i hela Sverige. Det är viktigt att föra över kompetens från äldre till yngre och att främja äldres deltagande i arbetslivet. Ett annat viktigt område är att ifrågasätta och förändra attityderna i samhället eftersom dessa påverkar hur vi ser på äldre personer.

- Norrbottens läns landsting utbildar i ett åldermedvetet ledarskap i projektet "Best Ages". Det handlar om att utbilda chefer och ledare i hur de kan ta tillvara äldre medarbetares kompetens och se värdet av denna kompetens. Man brukar klaga på LAS men faktum är att denna lag har räddat många äldre som annars skulle ha stått utanför arbetslivet, avslutar Evy Gustafson.

Prioriterade områden

Projektet Generations vill stimulera kompetenta unga att stanna i Västerbotten och på mindre orter. Prioriterade områden inom projektet är att:

  • Hitta vägar så att äldre kan få ett nytt arbete eller vara kvar till 65 år eller längre
  • Föra över arbetslivskompetens, kunskap och erfarenhet, från äldre till yngre

Projekt Generations pågår 2011 - 2013

Generations är ett delprojekt inom Creator-programmet, ett så kallat miniprogram där sju europeiska regioner har gått ihop för att se hur en åldrande befolkning kan bli en möjlighet till regional ekonomisk utveckling. Projektet Generations är initierat av Brescia i Italien och övriga deltagande regioner är Lorraine i Frankrike, Norra Ungern, Västerbottens län och Wielkopolska i Polen. Region Västerbotten är projektägare tillsammans med Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Umeå universitet som deltar med en begränsad arbetsinsats. Projektet ska också etablera ett nätverk i regionen.

2012-08-15