Ny bok om det bekännande samhället

"The Confessing Society: Foucault, Confession and Practices of Lifelong Learning" är titeln på en ny bok av Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt vid Linköpings universitet.

Andreas Fejes

Idag inbjudes vi att verbalisera och synliggöra vårt "sanna" inre jag för andra, må det vara i Reality TV, tidningar, på facebook, i terapeutiska samtal, i familjelivet eller tillsammans med vänner. Sådan uppmuntran att synliggöra jaget har fått allt större spridning genom diskurser om livslångt lärande. Genom livslångt lärande uppmuntras vi alla att blir medborgare som hela tiden vill och ser till att lära oss nya saker för att möta en osäker framtid. I boken "The confessing society" riktar författarna en kritisk blick mot den nutida viljan att hela tiden synliggöra vem vi "verkligen är" gentemot andra, och de argumenterar för att dagens samhälle är ett bekännande samhälle. Genom att använda sig av begrepp från den franska filosofen Michel Foucaults senare arbeten om bekännelse och styrningsrationalitet, analyseras hur bekännelsen opererar inom praktiker av livslångt lärande och hur detta skapar och formar en aktiverad och ansvarsfull medborgare. En diskussion förs om hur det kan vara möjligt att leva i nutiden annorlunda, dvs. hur det kan vara möjligt att omdirigera och undvika att dras in i den bekännande relationen. Boken diskuterar bekännelse i relation till fyra livslångt lärande praktiker: reflektion och reflektiva praktiker; deliberation och kognitiva beteendeprogram i skolan (t.ex. livskunskap); livslång vägledning; medialiserat föräldraskap (t.ex. Nanny-TV).

Boken riktar sig till studerande, forskare och en intresserad allmänhet som vill bli provocerade till att delta i en diskussion om vårt nutida samhälle och de sätt varpå vi skapar oss själva som medborgare.

Boken ges ut av Routledge i september 2012. Läs mer här.

2012-08-28