Encell partner i EU-projekt

EMIL, European Map of Intergenerational Learning, är samordnare för ett EU-projekt som rör lärande mellan generationer. Dr Ann-Kristin Boström från Encell deltar som utvärderare i detta spännande projekt.

EMIL är ett internationellt nätverk som ska ge en bred översikt och presentera nuläget för lärande mellan generationer. Detta sker genom att samla och utbyta erfarenheter och idéer inom nätverket. Nyligen fick EMIL beskedet att ett projekt inom Leonardo da Vinci Transfer of Innovation har beviljats. Projektet heter "GENerate: The development of a European Certificate in Intergenerational Learning". De ingående parterna är nätverket EMIL, tillsammans med the Beth Johnson Foundation i London, och partners i Bulgarien, Spanien samt Sverige genom Encells medverkan. Projektet pågår i två år och syftar till att utveckla distansutbildning som ska möjliggöra att innevånare i Europa kan utveckla sina förmågor och kunskaper om lärande mellan generationer. I en tid då konflikter av olika slag ökar, inte minst mellan människor i olika åldrar, är projektet en viktig del i att bidra till att bygga en kunnig arbetskraft som länkar mellan generationer och bidrar till utvecklingen av Europa.

Projektets koordinator heter Louise Middleton och från Encell deltar förutom Dr Ann-Kristin Boström även Dr Cecilia Bjursell och Karolina Boberg.

Dr Ann-Kristin Boström håller i utvärderingen av EU-projektet om lärande mellan generationer. Hon har lång erfarenhet på området och ingår i flera internationella nätverk som arbetar med frågan.

2012-09-06