Här är vinnarna i Encells uppsatstävling!

I hård konkurrens har nu de två vinnande bidragen i Encells uppsatstävling utsetts.

De två vinnarna i Encells uppsatstävling 2012 är:

“Relations, Methods and Motivation – a case study of the professional competence of literacy trainers in Sudan.” (pdf, 1.5 MB)  av Helena Colliander.

”Utbildning och hälsa – en studie om humankapitalets effekter på länders ekonomiska tillväxt.” (pdf, 3.4 MB) av Maria Lundqvist.

Om de vinnande bidragen

Utöver att dessa uppsatser uppfyllde alla formella bedömningskriterier och håller en mycket hög akademisk kvalitet, så ger de även ett direkt bidrag till fältet livslångt lärande.

Colliander behandlar lärandeprocessen för såväl kursdeltagare som pedagogisk personal i ett alfabetiseringsprogram för kvinnor i Sudan. En slutsats är att relationen mellan pedagogen och den studerande är avgörande för närvaro och lärande. Uppsatsen behandlar även själva undervisningsmetoden samt framhåller att ur pedagogens perspektiv kan en lyckad lärandeprocess leda till ökad motivation i arbetet med att utbilda vuxna. Uppsatsen är baserad på ett grundligt förarbete och ett gediget fältarbete.

Lundqvist utgår från utbildning och hälsa som nyckelfaktorer för en långsiktig samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. I uppsatsen förklaras hur olika nivåer av utbildning och hälsa påverkar länders ekonomiska tillväxt beroende på om det är ett OECD-land eller inte. Resultatet visar att vikten av utbildning och hälsa har befästs och med den nya uppdelningen i åldersgrupper och utbildningsnivåer påvisas även signifikanta effekter av sekundär utbildningsnivå för utvecklingsländer.

Är du nyfiken på vinnarna i årets uppsatstävling?

I två intervjuer berättar vinnarna om sina uppsatser och vad de har gjort sedan de blev klara med sina uppsatser.

Läs intervju med Helena Colliander här.

Läs intervju med Maria Lundqvist här.

2012-10-11