McCloskey hedersdoktor

Helene Ahl, forskningsledare vid Encell, hade den stora äran att välkomna Deirdre McCloskey som hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping.

Deirdre McCloskey är i dag verksam som professor i historia, engelska, kommunikation och nationalekonomi vid University of Illinois i Chicago. Hennes arbete har fått global genomslagskraft och påverkat forskning över hela världen.

Hon har skrivit 15 böcker och cirka 360 artiklar inom filosofi, retorik, feminism, etik, juridik och inte minst ekonomisk historia och teori. Som författare till "The Rhetoric of Economics" är McCloskey känd för att ifrågasätta nationalekonomins grundläggande antaganden. Förutom att bidra till detta ämnes utveckling har hon bidragit till liknande forskning inom flera andra ämnen, bland annat forskning om entreprenörskap och genus vid Högskolan i Jönköping. På senare tid har hon tagit sig an utmaningen att beskriva västvärldens ekonomiska historia från ett filosofiskt perspektiv i fyra volymer i serien "The Bourgeois Era".

Deirdre McCloskey har gästat Högskolan i Jönköping vid ett flertal tillfällen, och genom workshops och föreläsningar inspirerat doktorander och forskare att i sann akademisk anda ständigt granska och ifrågasätta det vi tar för givet.

Talet till McCloskey

Här kan du läsa hela talet som professor Helene Ahl höll vid ceremonin.

Klicka här (pdf, 73.5 kB).

Doru M. Stefanescu, Deirdre McCloskey, Dean Andrew Shepherd
2012-10-11