Entreprenörskapets villkor

Helene Ahl och Susan Marlow är aktuella med artikeln "Exploring the dynamics of gender, feminism and entrepreneurship: advancing debate to escape a dead end?" i forskningsjournalen Organization.

Ahl och Marlow har skrivit en artikel som diskuterar forskningen om kvinnors företagande och som ifrågasätter den dominerande vetenskapssynen i denna forskning. Allt för ofta går den ut på att jämföra kvinnor med män, på mäns villkor, vilket mestadels resulterar i att man återskapar bilden av kvinnor som otillräckliga. Författarna menar att forskningen bör ta hänsyn till att kvinnor och män har olika livsvillkor och synliggöra hur dessa påverkar förutsättningarna för att starta och driva företag.

Referens: Helene Ahl & Susan Marlow (2012). Exploring the dynamics of gender, feminism and entrepreneurship: advancing debate to escape a dead end? Organization, Volume 19, No 5, pp. 543-562.

Helene Ahl är aktuell med en vetenskaplig artikel i journalen Organization.

2012-11-07