Upptaktsmöte med ECIL

Den 27-29 oktober var det dags för det första mötet med det nya EU-projektet ”ECIL” som Encell deltar i. Under några intensiva dagar träffades representanter från de olika deltagarländerna i Stoke-on-Trent för att diskutera det tvååriga projektet.

ECIL är en förkortning av European Certificate in Intergenerational Learning och är ett tvåårigt EU-projekt inom ramen för ”Transfer of Innovation” och syftar till att utveckla en distansutbildning i generationsöverskridande lärande i fem olika länder: Storbritannien, Slovenien, Spanien, Bulgarien och Sverige. Till grund för ECIL-projektet ligger en redan befintlig kurs, som tagits fram av en av partnerorganisationerna, the Beth Johnson Foundation i Storbritannien.

I slutet av oktober träffades samtliga parter i Stoke-on-Trent för att ta de första stegen i projektet och Ann-Kristin Boström och Karolina Boberg från Encell var på plats för att delta i diskussionerna. Då de olika parterna i projektet har en bred erfarenhet både vad gäller forskningsfältet lärande mellan generationer och hur man genomför EU-projekt, omfattade  diskussionerna både forskningsrelaterade frågor och frågor av mer praktiskt karaktär.

Det är viktigt att alla deltagande parter är lika klara över sitt eget arbete i projektet som över det övergripande målet för hela projektet. Det krävs ganska grundliga diskussioner för att alla ska vara medvetna om detta och – inte minst – vara överens om de gemensamma värderingar man har i projektet, säger Ann-Kristin Boström från Encell.

En av utmaningarna som ECIL-projektet står inför är hur man ska lyckas implementera en gemensam kurs i fem olika länder, med fem olika utbildningsystem. En annan utmaning ligger i hur man utvecklar och anpassar en kurs, som tidigare använts i klassrumssammanhang, till att fungera som distansutbildning. På frågan om vilken som är den största utmaningen för  ECIL-projektet svarar Ann-Kristin Boström:

Det svåraste är att ta hänsyn till att de fem länderna har olika förutsättningar både när det gäller struktur och det praktiska arbetet. Därför måste vi ta hänsyn till hur vuxenutbildningen styrs i respektive land och vilka metoder som används redan innan kursen byggs upp.

Med utgångspunkt i diskussionerna i Stoke-on-Trent forsätter nu deltagarländerna att arbeta vidare med projektet. Nästa gemensamma träff kommer att vara i Slovenien i april 2013.

 

Hela gruppen utanför Beth Johnson Foundation.
2012-11-07