Uppmärksammad artikel

Ingela Bergmo Prvulovic, doktorand i pedagogik och knuten till Encell, publicerade nyligen en artikel som nu uppmärksammas i ett europeiskt nyhetsbrev.

I decembernumret av WIFOs nyhetsbrev, "Newsletter for European Research in Learning and Work [L&W]", uppmärksammas Ingela Bergmo Prvulovics senaste artikel “Subordinating careers to market forces? A critical analysis of European career guidance policy”. WIFO är ett europeiskt forskningsforum och nyhetsbrevet som de ger ut har ett fokus på europeisk forskning om lärande och arbete.

Artikeln som presenteras i nyhetsbrevet publicerades i European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, Vol.3, No.2, 2012. I studien utforskar Bergmo-Prvulovic språk och uttryckssätt gällande individers karriär och karriärutveckling i Europeiska policydokument för karriärvägledning. Syftet är att blottlägga vilka underliggande synsätt som förmedlas i policydokumenten gällande individers karriärfenomen. Studien visar att policydokumenten uttrycker fyra typiska karaktäriseringar av karriärfenomen; kontextuell förändring, omgivning-individ-överensstämmelse, kompetensrörlighet och empowerment.


Ingela Bergmo Prvulovic, doktorand vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Ingela Bergmo Prvulovic, doktorand vid Högskolan för lärande och kommunikation.

2012-12-05