Åldrandet och social innovation

The Calouste Gulbenkian Foundation bjöd in till en konferens i Lissabon för att diskutera aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer i en Portugisisk kontext.

Liksom många andra EU-länder står Portugal inför en situation med en förändrad demografi och en åldrande befolkning. Det kommer att krävas förändring och anpassning i samhället för att möta dessa förändringar på ett fruktbart sätt. För att stimulera till nya lösningar i samhällsplaneringen bjöd Calouste Gulbenkian Foundation in till en stor nationell konferens i Lissabon.

Social innovation var det övergripande temat under konferensen. Några utgångspunkter för diskussionen var den ökade urbaniseringen, förändrade familjestrukturer och nya behov och förutsättningar för arbetsmarknaden. En viktig fråga som genomströmmade diskussionerna på konferensen var vikten av att bibehålla sociala nätverk och goda relationer för att motverka isolering och ensamhet som är ett växande problem, inte minst i Lissabon.

Alan Hatton-Yeo och Cecilia Bjursell.
Konferensen locka många deltagare.


Encell var inbjudna tillsammans med övriga deltagare i EU-projektet ECIL för att deltaga i den workshop om lärande mellan generationer som Alan Hatton-Yeo från the Beth Johnson Foundation höll under konferensen.

Calouste Gulbenkian Foundation är en portugisisk privat stiftelse som syftar till att främja konst, välgörenhet, utbildning och vetenskap. Huvudkontoret ligger i Lissabon, men det finns ett kontor i London och ett kulturcentrum i Paris. Konferensen hölls i stiftelsens egna lokaler i Lissabon. Utöver huvudkontor och konferenslokaler finns även ett museum i lokalerna som stod klara 1969 i Gulbenkian park.

Här hittar du några av presentationerna från konferensen.

Huvudtalare:

Artur Santos Silva, President of the Calouste Gulbenkian Foundation.

Pedro Mota Soares, Minister of Solidarity and Social Security.

Lászlo Andor, European Comissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion.

Manuel Villaverde Cabral, President of the Institute of Ageing, Lisbon University, Portugal.

Baroness Sally Greengross, International Longevity Centre, UK.

Maria Angeles Duran, CSIC - Council of Research, Spain.

Pedro Pitta Barros, Universidade Nova de Lisboa, Portugal.

Angela Cluzel, Age Platform Europe.

Alan Hatton-Yeo, Beth Johnson Foundation, UK.

António Nóvoa, Dean, Lisbon University, Portugal.

Jorge Pintos Antunes, Innovation for Health and Consumers, European Union.

Alexandre Sidorenko, Centro Europeu de Viena.

Elettra Ronchi, OECD.

Richard Blewitt, HelpAge International.

Alain Franco, International Association of Gerontology and Geriatrics.

Joaquina Madeira, National Coordinator of the European Year of Ageing and Solidarity between Generations.

Asghar Zaidi, European Centre Vienna and University of Southampton, UK.

2012-12-13