Nuläget för vuxenutbildning

Henrik Tällberg, lärare med 14 års erfarenhet från Komvux och ordförande i Lärarförbundets skolformsnämnd vuxenutbildning, kommenterar nuläge och framtid.

Varför är det så mycket osäkerhet och neddragningar inom vuxenutbildningen idag?

Sverige har en tradition av ett framgångrikt och väl utbyggt system för vuxenutbildning. Bland annat har det gjorts stora satsningar på kunskapslyft på olika områden. Dessa satsningar har dessutom gett lärarna möjlighet att utveckla metoder för att individualisera undervisningen så att den fungerar för den blandade grupp människor som kommer till vuxenutbildningen.

Nu gör många kommuner kraftiga neddragningar inom vuxenutbildningen. Många gör endast minimum utifrån de lagkrav som finns. Indirekt säger man att det är kört om du inte har valt rätt utbildning i gymnasiet. Det här tycker jag är konstigt med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut, med mycket arbetslöshet och behov av omskolning och vidare­utbildning. Både individer som tillhör svaga grupper liksom arbetslivet drabbas, vilket ger en stor kostnad för samhället. Samtidigt omöjliggör detta karriärbyten för den enskilde individen.

Många kommuner erbjuder vuxenutbildning via entreprenad idag. Ändrar det något för den studerande?

Tanken med entreprenad är att få en billigare, mer flexibel och bättre vuxenutbildning. Den kan bli billigare men den blir sällan bättre eftersom det man framför allt drar ner på är kostnaderna för lärartid. De grupper som kommer till vuxenutbildning idag är dessutom i större behov av lärarledd tid eftersom det är vanligt med mycket låga utbildningsnivåer i kombination med språksvårigheter.

Entreprenad hämmar dessutom verksamhetens utveckling över tid eftersom det ofta är korta kontrakt, endast några år i taget. Utifrån dessa förutsättningar kan det bli så att långsiktig pedagogisk utveckling får stå tillbaka för genomförandet av den dagliga verksamheten. Denna kortsiktighet drabbar främst våra elever som är svaga grupper i samhället men på sikt också samhället i stort. Istället för entreprenader ser jag Frivux-förslaget som ett mer tilltalande sätt att organisera vuxenutbildning.

Hur skulle du vilja se utvecklingen framöver för vuxenutbildning?

För att hantera de stora skillnaderna som finns mellan kommunerna idag skulle jag vilja se en lagstadgad rätt att ta del av gymnasial vuxenutbildning. Idag är endast rätten till grundläggande vuxenutbildning lagstadgad. Dessutom vore det bra om lärarutbildningen innehöll en möjlighet att specialisera sig som vuxenlärare.

Frivux - Valfrihet i vuxenutbildningen" (SOU 2008:17) genomfördes inte då den kom. Henrik Tällberg tycker dock att den ger bra förslag till hur vuxenutbildning skulle kunna organiseras.

Bäst med Komvux:

Vuxenutbildningen handlar om att växa som vuxen. Det innebär att utöver själva utbildningen så arbetar vi mycket med de mjuka sidorna för att skapa trygghet och ökad självkänsla.

Det är fantastiskt att vara lärare och se en människa utveckla självförtroende och få en nystart i livet, säger Henrik Tällberg.

2012-12-13