Konferens om äldre i högre utbildning

Den 29-30 november 2012 anordnades den internationella konferensen ”Opening Higher Education to Adults” i Bonn. Svante Hultman från Encell var på plats för att ta del av konferensen.

Under konferensen presenterades resultatet av studien ”Adult learners in higher education” som genomförts i ett antal länder både inom och utanför EU. Ett annat intressant inslag i programmet var en presentation av Dublin City University, Irland, som tagit beslut på en satsning benämnd ”Age friendly University”. Satsningen innebär att man utvecklat tio principer för att göra högre utbildning mer tillgänglig för äldre.

Vi diskuterade livligt framgångsfaktorer för att öppna upp högre utbildning för äldre liksom marknadsföring av goda erfarenheter och konsekvenser av nya direktiv, som krävs för att göra högre utbildning mer tillgänglig för icke-traditionella studenter, berättar Svante.

Några av de framgångsfaktorer man kom fram till var förbättrade valideringsrutiner och att ta större hänsyn till reell kompetens i urvalsprocessen. Exempel på andra faktorer man diskuterade var ett flexibelt upplägg av studierna, med möjlighet till individuell studietakt och flexibel kursstart mer anpassad till den enskilde studentens behov och situation. Under konferensen behandlades också resurs- och attitydfrågor samt behovet av information, marknadsföring och uppsökande verksamhet.

Hur ser då möjligheterna ut för äldre i Sverige? Regelverket säger att alla, oavsett ålder, har rätt att söka och prövas för antagning till högre studier. Med korrekt behörighet för sökt utbildning konkurrerar alla, oavsett ålder, om platserna till respektive utbildning. En begränsning som finns idag är möjligheten att beviljas studiemedel från CSN. Bidragsdelen kan man få till och med det år man fyller 54, men rätten att låna begränsas redan från det år man fyller 45.

Det är intressant att konstatera att Sverige har större möjligheter än många andra länder, efter det regelverk som gäller, att öppna och vidareutveckla högre utbildning för äldre i utbildning  – i långt större utsträckning än vad som görs idag, konstaterar Svante efter konferensen.

Konferensen hölls på ”Deutsche Institut für Erwachsenenbildung”, förkortat DIE. Institutet arbetar med forskning, stöd och service för arbete med vuxnas och livslångt lärande. Se www.die-bonn.de.

2013-02-06