Näktergalen Senior får generationer att mötas

Fler plattformar behövs för att bryta ålderssegregationen och möjliggöra möten mellan generationer i Sverige. Det menar Carina Sild Lönroth, verksamhetsledare för Näktergalen Senior i Malmö.

Torsdagen den 31 januari slogs dörrarna upp för Näktergalen Senior för sjätte året i rad i Malmö. Näktergalen Senior är en mentorsverksamhet som pågått sedan 2008 och syftar till att ge studenter och seniorer möjlighet att mötas regelbundet för ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte. Sedan starten har närmare 200 seniorer och studenter deltagit i projektet och i årets första omgång, som sträcker sig över en termin, deltar tio par. Näktergalen Senior vänder sig till studenter vid Malmö högskola och till seniorer i åldern 70+ som bor i stadsdelen Södra innerstaden och området Seved i Malmö.

Carina Sild Lönroth är verksamhetsledare för Näktergalen Senior och berättar hur deltagarna i projektet väljs ut.

Studenterna söker frivilligt, precis som seniorerna, och blir personligen intervjuade. Därefter matchar vi paren utifrån någon gemensam nämnare, exempelvis intresse.

Paren träffas sedan två gånger per månad ungefär tre timmar per tillfälle. Det kan handla om ett bio- eller teaterbesök eller att ta en fika på något av Malmös kaféer. Dessutom erbjuds deltagarna att delta i gemensamma aktiviteter, där studenter och seniorer får möjlighet att träffa andra par inom Näktergalen Senior.

På frågan vad Carina tycker är det viktigaste med Näktergalen Senior betonar hon vikten av att mötas över generationsgränser i samhället.

Jag tycker det är viktigt att vi kan mötas över generationsgränser och bryta ålderssegregationen, då vi i dessa möten kan lära oss något både om oss själva och om andra. Detta är möten som kan bli till ömsesidig nytta, lärande och glädje.

Dessutom menar Carina att Näktergalen Senior kan bidra till att ändra bilden av seniorer och åldrande i samhället i allmänhet – en bild som hon idag menar präglas av klichéer.

Jag tycker att seniorer, som förvisso inte är en homogen grupp, på många sätt är marginaliserade och att det finns klichébilder av seniorer. Hur många gånger ser vi seniorer som vitala och aktiva som bidrar till samhället i media? Här finns möjlighet för studenten att kanske revidera sin egen bild, förändra schabloner och utvecklas. Men också att få en kompis, någon man annars inte skulle ha träffat. På samma sätt förhåller det sig med senioren, förklarar Carina.

Något annat som Carina vill lyfta fram med Näktergalen Senior, är att aktiviteterna inom verksamheten innebär en öppning för seniorerna och studenterna att besöka olika arenor i Malmö och därigenom också skapa sig en ny bild av staden.

Senioren har ofta en bild av ”det gamla Malmö”, exempelvis Kockums medan studenten har en annan, nyare bild av staden.

Carina tycker att vi idag lever relativt segregerade från varandra och att det därför behövs fler plattformar i Sverige för att få människor att mötas över flera olika sorters gränser. Hon berättar om ett EU-projekt, InterGen, som hon drivit i Höör där man exempelvis matchat seniorer och ensamkommande barn som ett led i att få till stånd möten både över ålders- och etnicitetsgränser.

Projektet är nyligen avslutat men visade många intressanta synergieffekter. Ungdomarna gynnades av dessa möten, de fick en personlig kontakt med någon utanför sitt boende. Att lära känna en senior och att knyta an till en person som de inte kände sedan tidigare blev ett stöd. Seniorens erfarenhet och kunskap efterfrågades, ungdomarna fick en samtalsvän och tog ett första steg till att bli delaktig i ett samhälle, avslutar Carina.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer om Näktergalen Senior? Besök Malmö högskolas hemsida här.

2013-02-06