Vuxnas lärande i en europeisk kontext

Dr Ann-Kristin Boström är aktuell med artikeln ”Adult Learning in a European Context” i senaste numret av Journal of Contemporary Educational Studies.

I artikeln diskuterar Boström hur den demografiska utvecklingen kommer att påverka vuxenutbildningen i Europa. Trenden i Europa är att andelen personer över 65 år stiger, något som innebär att vuxenutbildningen i stor utsträckning förväntas inkludera äldre i framtiden. I artikeln resonerar Boström kring hur vuxenutbildningen kommer att anpassa sig efter denna trend: Kommer utbildning för äldre att institutionaliseras? Eller kommer den att placeras i den informella sektorn? Kommer vuxenutbildningen kunna organiseras utifrån politiska beslut, med tanke på vikten av förståelse för motivation och hälsostatus hos deltagarna samt för flexibiliteten hos lärare och pedagoger? Något som också bör beaktas, enligt Boström, är det ”generationsgap” som kommer att finnas mellan äldre deltagare och yngre yrkesverksamma.

Läs artikeln här (pdf, 4.8 MB).

2013-02-06