Generationsmöten i Europa

Det tuffa samhällsklimatet bidrar på många håll i Europa till att skapa växande klyftor mellan generationer. Encell deltog som svensk representant i rundabordsdiskussioner för att diskutera vad vi kan göra för att främja möten mellan generationer.

Vilka stereotyper har olika generationer om varandra. Är det så att tonåringar bara vill starta bråk medan gamla människor lever i det förgångna? Det finns kanske sådana exempel, men när vi lär känna varandra så upptäcker vi variationen som gör varje individerna unik, oavsett ålder. Därför är möten mellan generationer så viktigt för att vi ska utveckla mer nyanserade bedömningar av vår omgivning.

Nätverket EMIL, European Map of Intergenerational Learning, är en sammanslutning som vill stimulera samarbeten och samla information om vad som är aktuellt inom området generations­lärande. Under hösten 2012 arrangerade EMIL tio rundabordssamtal runt om i Europa inom ramen för EU-temat: Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Syftet med träffarna var att öka medvetenheten om det bidrag som äldre människor kan ge samhället och uppmuntra beslutsfattare och berörda parter på alla nivåer att vidta åtgärder i syfte att skapa bättre möjligheter för ett aktivt åldrande och stärka solidariteten mellan generationerna. Varje land har tagit fram en summering av sina diskussioner, inklusive rekommendationer för att skapa ett "samhälle för alla åldrar". Detta har sedan sammanställts i en gemensam publikation.

Klicka här (pdf, 214.3 kB) för att läsa en kort översikt på svenska eller gå direkt till rapporten (pdf, 1.3 MB) som är skriven på engelska.

Under hösten 2012 samlades människor i tio europeiska länder för rundabordsdiskussioner om möten och lärande mellan generationer. Anteckningar från dessa möten finns samlade i en rapport från nätverket EMIL.

Klicka här (pdf, 1.3 MB) för att läsa rapporten.

Svensk översikt (pdf, 214.3 kB) av rapporten

Om generationslärande

2013-02-07