Popular education in times of societal transformation - a Swedish perspective

Forskarna Petros Gougoulakis och Michael Christie är aktuella med en artikel i senaste numret av Australian Journal of Adult Learning.

Forskarna Petros Gougoulakis och Michael Christie vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, har nyligen kommit ut med artikeln "Popular education in times of societal transformation: a Swedish perspective", i det senaste numret av Australian Journal of Adult Learning (Volume 52, number 2, July 2012, p. 237-256).

Syftet med denna filosofiska och historiska artikel är att diskutera den moderna folkbildningens bidrag till skapandet av socialt kapital och medborgerlig tillit, samt Sveriges omvandling till ett välfärdssamhälle sedan slutet av 1800-talet.

Läs artikeln här.

2013-03-06