Samtal om hjärnans kapacitet och möjligheten att lära nytt under hela livet

Dansa och spela teater och du ska se att du blir bara smartare för varje år som går! Så kan man lite slarvigt summera vad professor emeritus och hjärnforskare Rolf Ekman, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet, berättar om den åldrande hjärnan.

Av Svante Hultman

Det är en förmån att träffa och prata med Rolf Ekman. Han sprudlar av energi. Han forskar kring hjärnan. Hur få en skarpare hjärna? Blir vi smartare ju äldre vi blir? Vilka faktorer påverkar hjärnans fortsatta utveckling långt upp i åren? Rolf säger ödmjukt att varken han eller någon annan forskare har fullständiga bevis på eller vet exakt vad som egentligen händer i hjärnan. Det pågår dock ständigt undersökningar och mätningar med hjälp av subtil laborativ utrustning och goda forskare på hans institution och en etablerad internationell samverkan med kollegor är hjärnforskningens resultat synnerligen trovärda. Utöver detta arbete är Rolf ute och föreläser om hjärnan och åldrandet och jag hade förmånen att få träffa Rolf för ett samtal kring detta.

Svante: Hur ska man göra för att få en skarpare hjärna?

Rolf: Det är av yttersta vikt att fortsätta att träna hjärnan och att hålla den igång hela livet. Behåll och utveckla nyfikenheten, se till att ha roligt. Korsord och sudoku är bra träning för hjärnan, räkna till 120 på tid och tävla mot dig själv, lär dig språk. Dansa, sjung, spela teater, motionera, sätt mål, läs och kunskapa – i allt detta finns tankens kraft. Kort sagt - var aktiv. De bärande begreppen är nyfikenhet, meningsfullhet, engagemang och driv. Som Tomas Tranströmer säger: du blir aldrig färdig.

Svante: Blir vi smartare ju äldre vi blir?

Rolf: Jag menar det. Samverkan mellan vänster och höger hjärnhalva utvecklas under livet och förfinas, om vi underhåller och tränar tänkandet och kunskapandet, så att vi uppåt 80-årsåldern har uppnått en optimal förmåga att kunna integrera information och kunskapande till samverkan mellan hjärnhalvorna och våra uppnådda erfarenheter och kunskaper.

Svante: Går det verkligen att lära sig nya saker oavsett ålder?

Rolf: Våra tankar och känslor bidrar till stor del till hur mottagliga och förberedda på inlärning vi är. Hjärnan söker hela tiden en mening med tillvaron och beroende på vad vi gör, ser, hör eller tänker kommer nya nervcellsförgreningar och synapser att bildas. Forskningen har numera bevis för att en frisk hjärna är formbar hela livet. Genom utifrån kommande stimuli eller genom vår egen tankeverksamhet påverkas och förändras vår hjärna, vilket är ett uttryck för hjärnans plastiska egenskaper.

Läs hela samtalet med Rolf Ekman här (pdf, 92.2 kB).

2013-03-06