Generationsmöte i Kungsbacka

Projektet Affärsnytta och sociala medier är en mötesplats där ungdomar och företagare har fått utbildning i sociala medier för att sedan tillsammans lösa problem där de kunnat använda sina olika kunskaper och erfarenheter.

Projektet Affärsnytta och Sociala Medier baserar sig på att företagare behöver lära sig mer om sociala medier medan ungdomarna saknar kontaktnät för att komma in på arbetsmarknaden. Allmänna Arvsfonden stöttar projektet som sker i Kungsbacka i Winnets regi. Kungsbacka kommun har en stor andel ungdomar bland invånarna, ca 30 procent är under 24 år. Kursupplägget har varit att ett 30-tal gymnasieungdomar och företagare från ett stort antal branscher har träffats under åtta kurskvällar. På den sista träffen i slutet av februari var temat webbstrategi och dessutom fick deltagarna gruppvis ta fram sina önskemål för den kommande matchningsbanken. Matchningsbanken ska vara ett stöd för både ungdomar och företagare genom att den underlättar rekryteringsprocessen.

Gloria de la Parra driver reseföretaget We Travel. Hon tycker att detta projekt har varit bra eftersom det ger henne en chans att stanna upp och reflektera över olika områden. Att umgås över generationsgränserna är för henne både självklart och viktigt. Blandade åldrar i en grupp ger en helt annan bredd i diskussionen menar hon.

Det är kul att träffa ungdomarna som har ett modernt sätt att se på saker. Jag blir inspirerad av ungdomarna, de är så orädda och entusiastiska. Samtidigt kan min erfarenhet ge dem riktning för att utvecklas ännu mer, säger Gloria.

Gloria gillar att ta del av ungdomarnas nytänkande och mod, men ser samtidigt att ibland kan de aktivt behöva uppmuntras att våga ge sin syn på saker och ting. När hon ska nämna något specifikt som hon lärt sig på kursen tar hon upp SEO - Search engine optimization, vilket på svenska heter sökmotoroptimering. Detta nämner också Simon och Henrik som något de redan haft stor nytta av efter att ha lärt sig om detta i kursen.

Simon Molander och Henrik Möller är ett par av ungdomarna som deltar i projektet och de är även UF-företagare med företaget Slide and Cut UF. De har sökordsoptimerat sin sida så att när man söker på trasselfri plastfolie kommer deras sida som första träff. En annan sak som de tycker har varit bra är de sociala inslagen på kursen, som att lära sig att föra sig i affärssammanhang vilket är ett måste vid kundkontakter. Och så känner de att de också kunnat bidra med sina kunskaper om datorer och Internet.

Datorer är så självklart för oss och vi använder det privat vilket gör att vi har en praktisk vana vid detta. En sådan sak som att ladda upp en bild på Facebook kan vara en stor grej om man inte har den vanan men för oss är det så enkelt, säger Henrik och Simon enstämmigt.

Kursen i sociala medier med sina åtta träffar är slut men ungdomarna ska hålla i en träff där de ska undervisa företagarna. Samarbetet fortsätter även på andra sätt, med nätverksträffar och genom matchningsbanken.

Agneta Börjesson-Pihl leder projektet ”Affärsnytta och Sociala Medier” i Kungsbacka utifrån ett brinnande intresse för att stimulera företagande.

Mötet mellan företagarna och ungdomarna är det centrala i projektet. För att få till ett bra utbyte samlade vi först ungdomarna för att diskutera hur man tar kontakt med andra för att få till ett givande samarbete.

I projektet kan Agneta dra nytta av dina tidigare erfarenheter där hon hunnit med både en karriär inom reklambranschen och dessutom arbetat med kommunikationsutbildning.

Affärsnytta och sociala medier

Projektet som drivs av Winnet Kungsbacka ska bygga broar mellan ungdomar och företagare. I projektet ingår tre aktiviteter:

1. Utbildning i sociala medier

2. Erbjudande om studentuppdrag

3. Innovativ matchningsbank

  •  
2013-03-07