Åldersuppror och passion för livet

- Vad stort allting är när jag står här uppe på berget! Hur liten är inte en människa? Men även om mitt liv är litet i relation till annat, så är det mitt allt just nu. Att leva och lära hela livet, det är passion för livet! Så lät det när Anette Nilsson, projektledare för ”Passion för livet” inledde sin presentation på workshopen ”Leva och lära hela livet” den 22 mars på Qulturum i Jönköping.

Det är med en slående energi och glädje som Anette Nilsson presenterar projektet ”Passion för livet”. Projektet, som är initierat av Sveriges Kommuner och Landsting och Qulturum, syftar till att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv med hög livskvalitet för äldre människor och målsättningen är att engagera deltagarna till att själva ta ansvar för ett hälsosamt åldrande. Anette beskriver ”Passion för livet” som ett koncept för förhållningssätt och agerande, där samtalet utgör en central del. Det är nämligen i samtalet som man kan få syn på sina livsmönster, förklarar hon. När man väl kommit så långt, handlar det sedan om att göra små förändringar utifrån sina egna förutsättningar. Där viljan finns, där går en väg, menar Anette men betonar också att lärande inte alltid är enkelt.

Det kan göra ont att lära om och lära nytt!

Efter Anette tar Margareta Ågren, forskare vid Hälsohögskolan, plats på scenen för att prata om hur det är att leda en skrivarcirkel och vad det innebär att delta i en. Margareta är sjuksköterska i botten och det var under 90-talet när hon doktorerade som hon fick upp ögonen för skrivarcirklar. I arbetet med sin avhandling gjorde hon livsberättelseintervjuer och att få tillfälle att berätta om sitt liv och hur man bemästrar livet, var en stark upplevelse för dem hon intervjuade. Margareta håller just nu i sin tredje skrivarcirkel, där deltagarna får vägledning i att skriva sin livsberättelse och rollen som cirkelledare innebär att få deltagarna att ”komma över skrivartröskeln”.

Hur ska man få ihop hela berättelsen? Varför vill man skriva? Och för vem? Hur långt fram i livet vill man skriva? Ofta skriver man fram tills man flyttar hemifrån och börjar arbetar. Man vill förmedla till sina barnbarn hur man hade det som liten, berättar Margareta.

Efter de inledande föreläsningarna är det dags för workshopens deltagare att aktivera sig. I mindre grupper diskuteras frågan ”vad betyder lära hela livet för dig” och flera aspekter av åldrande och lärande förs fram. Det är stor variation i vad man har diskuterat i grupperna men några gemensamma nämnare är att bevara sin nyfikenhet och att uppleva glädjen när man lär tillsammans med andra. I den efterflöjande paneldiskussionen om arbete och lärande för ett aktivt åldrande fördjupar sig Elsa Ingesson och Lars Stenbäck, Passion för livet, samt Elisabeth Hjort, Senioruniversitetet, Göran Henriks, Qulturum och Maj Rom, SKL på dessa teman. Diskussionen leds av Cecilia Bjursell och Sofia Kjällström.

Workshopen avslutas med en presentation av författaren och journalisten Ludwig Rasmusson, som bland annat skrivit boken Åldersupproret. Under sin presentation delar han med sig av sin vision om det ålderslösa samhället, där det inte längre finns några personnummer Han berättar entusiastiskt om kategoriboende för konstnärer i Stockholm och efterfrågar fler sådana initiativ. Men han pekar också på en mörkare sida av åldrandet; ålderdepression, klasskillnader och osynliggörandet av pensionärer i det svenska samhället.

Alla pensionärer är inte passionerade! I Sverige har vi en hög självmordsfrekvens bland äldre män.

Vad tar vi då med oss från workshopen på Qulturum? Att glädjen är en kraftkälla. Att nyfikenheten är en drivkraft. Och att fysisk aktivitet är en av många viktiga ingredienser i receptet på ett långt och lärorikt liv.

Ingegerd Bergeling invigde bloggen Lära hela livet. Ingegerd skriver själv en livsberättelse för att föra vidare historien till barn och barnbarn.

Foto av Karin Bengtsson Sandberg.

Vad innebär lära hela livet för dig?

Så här skrev Bengt Persson, PRO, under workshopen:

  • Vårda historien
  • Leva i nuet
  • Vara nyfiken på framtiden

På vår blogg kan du skriva in dina egna tankar och idéer.

Bloggen Lära hela livet

2013-04-04