Vuxenutbildningen tar ledningen

Den 13-14 mars var det återigen dags för ViS årliga vuxenutbildningskonferens. Efter fjolårets tema ”(H)järnkoll på vuxenutbildning” var det med en något annorlunda utgångspunkt som ViS denna gång välkomnade sina besökare. ”Vi behöver en vuxenutbildning som leder utvecklingen, inte en som följer den” löd budskapet när ViS ordförande Jonas Jonsson inledde konferensen.

Övergången till ett kunskapssamhälle, globaliseringen av ekonomin och en ökad internationell rörlighet är bara några exempel som brukar lyftas fram när man talar om hur samhället har förändrats under de senaste decennierna. I takt med denna utveckling har även den kommunala vuxenutbildningens uppdrag och roll förändrats och breddats, något som alltför sällan ges utrymme i den politiska debatten enligt ViS. De hade därför inför årets konferens formulerat fyra ställningstaganden för att ge sin bild av hur den framtida vuxenutbildningen bör se ut:

  • Utforma ett system som stödjer parallellitet
  • Skapa en konjunktursäkrad vuxenutbildning
  • Skapa alternativ till dagens upphandlingssystem
  • Bredda vuxenutbildningens uppdrag

Och det var utifrån dessa ställningstaganden som diskussionerna i konferensens inledande paneldebatt fördes. I debatten, som leddes av Mikael Andersson, deltog Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Malmö, Maria Arnholm (Fp), jämställdhets- och biträdande utbildningsminister, Ibrahim Baylan (S) talesperson i utbildningsfrågor och Maria Stockhaus (M), Sollentuna kommun och ordförande i utbildningsberedningen Sveriges Kommuner och Landsting. Som nytillträdd minister konstaterade Maria Arnholm att en reformering av vuxenutbildningen behövs. Hon betonade också att hon inte ser vuxenutbildningen som en förlängning på ungdomsskolan, utan att uppdraget är bredare än så. Ibrahim Baylan passade på att framföra ett önskemål till den nya ministern, nämligen att ”slopa Sfi-pengen”, ett önskemål som fick positiv respons från publiken.

Paneldebatten följdes sedan av ett antal intressanta presentationer med utgångspunkt i ViS fyra ställningstagande, och den första dagen avrundades med en mycket inspirerande föreläsning med Farida Rasulzada, forskare och lektor vid Lund universitet. Rasulzada talade om vikten av att främja kreativitet i arbetslivet. Det finns nämligen ett samband mellan kreativitet och välbefinnande, som visar att ju större utrymme medarbetarna får att vara kreativa på jobbet, desto bättre mår de. 

Konferensens andra dag inleddes av forskarna Andreas Fejes och Per Andersson från Linköpings universitet, som gav en historisk överblick över hur vuxenutbildningen och vuxenutbildarens roll sett ut från mitten av 1800-talet och fram till idag. De avslutade sin presentation med några funderingar kring vuxenutbildningens framtida utformning – kommer vuxenutbildare att utgöra en egen profession, eller kommer vuxenutbildningen att ses som en specialisering inom lärarprofessionen?

Som avslutande höjdpunkt på årets konferens fick besökarna lyssna till Stefan Einhorns föreläsning om konsten att vara snäll och snällhet som en väg till framgång. Med uppmuntrande tips på hur vi kan bli både snällare och mer kreativa, och därmed också må bättre och bli framgångsrika, lämnade vi nöjda årets ViS-konferens.

Vill du veta mer om ViS och konferensen?

På deras hemsida www.visnet.se hittar du mer information om förbundet samt alla presentationer från konferensen.

Lärare kommer till arbetsplatsen

Under en workshop presenterades projektet ArbetSam. I projektet kompetensutvecklas anställda inom omsorgen för äldre- och funktionshindrade genom att språk- och ämneslärare kommer ut på arbetsplatsen.

Läs mer om ArbetSam här.

2013-04-08