Ny bok om vuxnas lärande

Nu släpper Staffan Larsson, professor emeritus i vuxenpedagogik, sin bok Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande.

Tre korta meningar - vad handlar boken om?

Boken handlar om 1. Fjorton principiellt olika sätt att resonera när man skall utforma en utbildning för vuxna, en kurs inom folkbildning eller högskola, eller vägar till lärande i arbetet inom alla slags sammanhang där vuxnas lärande står i blickpunkten. 2. Att didaktik för vuxna handlar om val mellan alternativ och att det inte finns den enda rätta vägen. 3. Att visa hur didaktikbegreppet systematiskt kan användas inom vuxenpedagogiken.

Varför skrev du boken?

Utgångspunkten till boken är en rapport jag skrev i Vetenskapsrådets rapportserie - Didaktik för vuxna. Boken Vuxendidaktik är en helt igenom nyskriven version, som inte bara vänder sig till forskare, utan till dem som arbetar praktiskt med att utforma undervisning, fortbildning eller vägar till lärande för vuxna. Ingen annan bok har tagit motsvarande grepp – didaktikbegreppet har inte använts i detta sammanhang av någon annan - varken i Sverige eller i den engelskspråkig litteraturen.

Vem tycker du ska läsa din bok?

Boken vänder sig till många olika grupper: Lärare inom vuxenutbildning och folkbildning, men också inom högre utbildning, yrkeshögskolor. Den vänder sig också till dem som arbetar med att utforma lärande i arbetet. Boken lämpar sig också i lärarutbildning - väldigt många lärare kommer förr eller senare att undervisa vuxna. Den ger en bra grund för att tänka om utbildningsfrågor på olika program och utbildningar kring personal- och arbetslivsfrågor.

Läs mer om boken och beställ den här.

2013-05-13