Lärande organisationer

Kan chefer öka förmedling av kunskap och erfarenhet genom att börja dela ut medaljer till de som är goda förebilder på området? I en svensk miljö kanske inte detta är självklart men flera stora amerikanska bolag har infört medaljer för uppskattade insatser för kunskapsförmedling mellan kollegor. De påstår dessutom att detta har varit mycket lyckosamt.

Kunskap och kompetens är nyckeln till ökad konkurrenskraft i dagens organisationer. Ett första steg är ofta att se över de olika system som ska stödja förmedling av kunskap och kompetens i organisationen. Det kan vara tekniska system eller vardagliga rutiner som stödjer ett utbyte mellan medarbetarna. Ett viktigt område ur forskningsperspektiv är att studera lärandeprocesser som stöder kunskapsförmedling.

På konferensen OLKC (Organizational Learning, Knowledge and Capabilities conference) är organisatoriskt lärande och kunskapsstyrning i fokus. Tidigare har lärande och kunskapsstyrning varit två helt olika forskningsområden men på senare år har de närmat sig varandra vilket ger en breddad förståelse för fenomenet. Forskare från hela världen samlades under några dagar i april på George Washington University i Washington DC, USA. Där delade de med sig av sina resultat och engagerade sig i samtal för att komma vidare i sina arbeten.

Konferensen är även en arena för utbyte och samverkan med det omgivande samhället. Flera stora företag var inbjudna för att presentera hur de arbetar med kunskapsstyrning i sina organisationer. Den stora utmaningen som intresserade många var hur man motiverar individer till att bidra i kunskapsförmedlingen. I forskningspresentationerna var ett återkommande område hur kunskapsstyrning och lärande ska se ut inom hälso- och sjukvården. I en evidensbaserad praktik är det kritiskt att forskningsresultat når de som ska använda detta i sin vardag.

Nästa år kommer OLKC-konferensen att ske i Norge, på BI, Norwegian Business School.

En reflektion ...

Temat för OLKC är lärande organisationer & kunskapsförmedling, och en forsknings-konferens är ett bra exempel på hur lärande och kunskapsförmedling kan organiseras. Genom konferensen får forskare och praktiker möjlighet att träffas för att under några dagar fördjupa sig på ett enskilt område. Förutom att utveckla specifika kunskaper inom ett ämne, så är det minst lika viktigt att utöka sitt kontaktnät för att kunna återkomma till individer med liknande intressen och kunskap för att kunna fortsätta diskussionen.

2013-05-16