Projektmöte med ECIL i Ljubljana

I oktober 2012 drog EU-projektet ECIL igång – ett projekt som syftar till att utveckla en distanskurs i generationsöverskridande lärande i fem olika länder. Efter ett halvår av intensivt arbete var det nu återigen dags för partnerorganisationerna att träffas och diskutera projektets kommande steg. Denna gång möttes deltagarna upp i Ljubljana i Slovenien.

Den 22 april hälsades representanterna från de olika deltagarländerna välkomna av Ana Kranjc, professor vid Slovenian Third Age University. Kranjc inledde mötet med ett tal om dialogens betydelse i generations-överskridande lärande. Efter detta presenterade projektledaren Louise Middleton från Beth Johnson Foundation dagordningen för de två kommande mötesdagarna, där fokus kom att ligga på att formulera online-kursens mål och innehåll. Mycket tid åt ägnades därför åt att resonera kring hur väl innehållet i de olika modulerna motsvarade de uppsatta läromålen.

Något som diskuterades i samband med detta var det faktum att kursens målgrupper i de fem länderna ser väldigt olika ut. I Spanien kommer kursdeltagarna exempelvis att utgöras av studenter i åldrarna 16-17 år inom någon form av yrkesutbildning, medan deltagarna i Slovenien redan arbetar som vuxenutbildare. En annan utmaning som ECIL-projektet står inför och är på vilken ”nivå” det är möjligt att ge kursen i respektive land när den är klar. Förutsättningarna för att få en kurs ackrediterad skiljer sig åt mellan länderna och även utbildningssystemens struktur ser olika ut.

Under mötets andra dag fick projektdeltagarna besök av studenter från Third Age University i Ljubljana. Utifrån fotografier på människor i olika åldrar, höll de en intressant presentation om sina erfarenheter och reflektioner kring möten och lärande mellan olika generationer.   

Inför nästa projektmöte i oktober, kommer pilotkurser att genomföras i de olika länderna och Ann-Kristin Boström, utvärderare för ECIL-projektet, har en intensiv sommar framför sig med att utvärdera kurserna. Hon berättar att det viktigaste i den kommande utvärderingen är att försöka ta hänsyn till de olika förutsättningar som länderna har när det gäller att genomföra kursen, samtidigt som det är viktigt att inrikta sig på att se de likheter som finns.

I praktiken kommer det nog bli så att kursen innehåller en kärna som är gemensam för alla, som sedan kompletteras med de element som respektive land behöver. I sommar pågår utprovningen av kursen och det är både process, innehåll och utförande som ska utvärderas. Utvärderingen ska ligga till grund för de förbättringar som ska göras med kursen under hösten.

Som avslutning på de två dagarna Ljubljana diskuterades projektets kommande hemsida, som både kommer att presentera ECIL som projekt och innehålla en kort introduktion till själva kursen. Just nu är hemsidan under uppbyggnad och ambitionen är att den ska vara helt färdig i juli 2014.

Vill du veta mer om ECIL?

Här hittar du nyhetsbrev, country reports och annat material som publiceras inom ECIL.

2013-05-16