Generations in Action anordnade konferens

Den 17-18 juni anordnade projektet Generations in Action, GoAct, en konferens om generationslärande i Bryssel. Dr Ann-Kristin Boström från Encell deltog som en av fyra experter på området.

GoAct är ett projekt som syftar till att öka allmänhetens medvetande kring vikten av livslångt lärande i åldrandeprocesser, det vill säga i olika faser och övergångar i livet. Något som man vill arbeta med inom projektet är att förändra bilden av äldre och åldrande med hjälp av utbildning. Dessutom vill man utveckla nya metoder för generationsöverskridande lärande.

Varför är det livslånga lärandet viktigt i åldrandeprocesser?

Genom att träffa individer från andra generationer än den man själv tillhör kan man lära sig mycket och lära sig nya saker hela livet. Detta kan ske för unga som möter gamla och tvärtom men det sker också i möten på arbetsplatsen, i vuxenutbildning och i kulturmöten. Så länge man lär sig nytt och har intresse för att lära sig håller man sig aktiv, menar Ann-Kristin Boström.

Då generationsöverskridande lärande är ett brett forskningsfält och ett lärande som pågår överallt i samhället, har man inom GoAct identifierat fyra områden, där man vill utforska denna form av lärande lite extra. De områden man valt att fokusera på är genrationsöverskridande lärande inom vuxenutbildningen, i arbetslivet, i tidig skolgång (barn i åldern 3-10 år) och i interkulturella sammanhang.

Ann-Kristin Boström, doktor i internationell pedagogik och aktiv inom Encell, deltog som en av fyra experter under den konferens som GoAct anordnade i Bryssel den 17-18 juni. Inom sin forskning har hon koncentrerat sig på lärande mellan generationer kopplat till socialt kapital. Under konferensen i Bryssel höll hon presentationen ”Intergenerational Learning in Early Years Education”.

Vad pratade du om under din presentation?

Jag tog upp betydelsen av fler vuxna i förskola/skola och hur viktigt det är att barn får möta äldre personer för att förstå hur det är och kommer att bli när de själva blir vuxna. Den vetenskapliga grunden kommer från pedagogik, psykologi och sociologi när det gäller hur man förklarar detta. Samtidigt tog jag upp vad man behöver tänka på när man organiserar generationsöverskridande möten för att det ska fungera bra i praktiken.

Partnerorganisationerna i GoAct är Elternverein Baden-Württemberg, European Association For the Education of Adults och Age Platform Europé.

Ann-Kristin Boström, doktor i internationell pedagogik
2013-06-18