Helix konferens 2013

Den 12 - 14 juni hölls Helix-konferensen "Innovative Practices in Work, Organisation and Regional Development – Problems and Prospects" i Linköping. Fyra rapporter med Encellkoppling presenterades under de tre dagarna.

Stora resurser spenderas i privata och offentliga organisationer på projekt och program som ska stödja och underlätta för innovation och hållbar utveckling. Samtidigt har forskare över hela världen tagit fram metoder och modeller för att förbättra organisationers förmåga att utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. Helix-konferensen skapar en viktig mötesplats för att sprida den kunskap som genereras.

Det fanns en bredd i de ämnen som presenterades vilket var givande och intressant. Genom att lyssna på presentationer om hälso- och sjukvård, lean och genus fick jag inspiration och lärdomar från flera områden som är viktiga för mitt arbete, säger Joel Hedegaard.

Syftet med denna konferens var att bygga broar mellan forskning och praktiska lärdomar. Ett genomgående tema var att blanda presentationer i olika stadier av färdigställande, allt från spirande idéer till publicerade texter, något som stimulerande till givande och inspirerande möten.

Det var ett viktigt tillfälle att nätverka med forskare inom samma forskningsområde. Konferensen bestod dessutom av en bra kombination av praktiska lärdomar och teoretiska diskussioner, säger Helene Ahl.

Utöver att presentera, diskutera och nätverka. fick deltagarna chansen att lyssna till högklassiga keynote-presentationer av Bengt-Åke Lundvall, Francois Daniellou, Karen Evans, Karina Marietta Nielsen, Elin Kvande, Alain Fayolle, Veronica Gaffey och Henry Etzkowitz.

Klicka här för att läsa mer om respektive keynote.

Encells deltagande på Helix-konferensen:

Helene Ahl, Karin Berglund, Katarina Pettersson och Malin Tillmar presenterade rapporten "Entrepreneurship for equality?" (EMBLA).

Cecilia Bjursell och Christina Chaib presenterade rapporten "Social Representations of Theory and Practice in VET".

Joel Hedegaard presenterade rapporten "The Janus-face of normativity – Health care staffs’ communicative construction of patients in their absence".

Ann Öhman Sandberg presenterade rapporten "The relation between policy, project and change of practice".

2013-08-13