Född att lära

Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, konstaterar att människan är nyfiken och lärande av naturen. Hon påpekar samtidigt att någonstans på vägen tar nyfikenheten och lusten att lära slut. Därför ställer hon den grundläggande frågan - varför slutar vi lära?

Det livslånga lärandet används ofta för att diskutera utbildningsinsatser på samhällsnivå, men Satya tar sin utgångspunkt i individen när hon vill gå djupare på vad livslångt lärande egentligen handlar om.

  • Lärande är en grundläggande mänsklig aktivitet, som sker ensam eller i samspel med andra.

Det är fascinerande att se barn utforska sin omgivning. De är nyfikna, öppna och lär sig i ett högt tempo. Många gånger närmar de sig ett ämne med en lekfullhet som gör att de ser så mycket mer än vad en vuxen gör.

  • Redan från barndomen ägnar sig människan åt lärande genom att imitera, ifrågasätta, tänka, förklara, dra slutsatser, förutsäga, testa, avkoda, fantisera, förstå och revidera.

Inlärningen i den tidigare delen av livet sker ofta utifrån starka inre drivkrafter med syftet att lära sig att hantera sig själv och sin omgivning. Förmågan att lära sig och att anpassa sig till sin omgivning är grundläggande för människan. Resultatet av lärandet blir dessutom en mängd andra förmågor som stödjer individen under hela livet.

  • Att lära är en förutsättning för att bygga humankapital: färdigheter, kunskaper och kompetenser av olika slag som stödjer våra olika roller i livet så som exempelvis medarbetare, förälder eller medborgare.

I och med att samhället och dess organisationer är i ständig förändring, blir det livslånga lärandet alltså en förutsättning för att individen utvecklas på ett sätt som gör att han/hon kan bidra till utvecklingen på bästa sätt. Det livslånga lärandet handlar om att ägna sig åt den personliga utvecklingen. Samtidigt är det många som ganska tidigt tappar lusten att lära. En del säger att det är skolan som dödar lusten att lära. Det kanske är så, det kanske finns andra orsaker. Det första vi måste göra för att förstå vad det är som egentligen händer är att ställa den fundamentala frågan:

- Varför slutar vi lära?

När vi på en mer detaljerad nivå förstår vad det egentligen är som sker när vi tappar lusten att lära, blir nästa steg att ställa frågan:

- Hur kan vi återfå lusten att lära?

Dessa frågor kan tyckas basala och självklara, men att hitta svaren på dessa frågor ger nycklarna till ett livslångt lärande som stödjer en ständig förbättring av humankapitalet och bidrar till en positiv utveckling.

En serie reflektioner om livslångt lärande

Tankar, idéer och forskningsresultat från Satya Brinks föreläsning "Building human capital through lifelong learning and intergenerational learning" kommer under hösten 2013 och våren 2014 att presenteras här på Encells hemsida. Föreläsningen gavs den 11 juni då Encells senior council hade möte i Jönköping och höll öppna föreläsningar.

Satya Brink, expert inom livslångt lärande

Satya Brink, PhD, arbetar över hela världen som konsult med forskning och utvärdering, policyanalyser och strategisk rådgivning. OECD och Kanadas regering är några av hennes tidigare arbetsplatser under en framgångsrik, långvarig och omfattande karriär.

Encell har förmånen att ta del av Satyas stora kunskap och erfarenhet genom att hon ingår i Encells Senior Council.

Klicka på bilden ovan så ser du den i större format.

2013-08-14