12 års skola för ett 85-årigt liv

Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, menar att en gedigen obligatorisk utbildning i början av livet inte är tillräckligt. För att kunna bidra som en aktiv och produktiv medborgare måste man fortsätta lära och utbilda sig livet igenom.

Brink sätter den obligatoriska skolgången i förhållande till en genomsnittlig livslängd. Om vi slutar den obligatoriska skolan vid 16-års ålder (i Sverige är den 9-åriga grundskolan obligatorisk) och medellivslängden är 84 år så har vi ett genomsnittligt liv på 68 år framför oss. Läser vi på högskolan och slutar vid 23 år har vi fortfarande 61 år framför oss. Om vi i framtiden förväntar oss att leva till 100 år blir siffrorna ännu mer flagranta.

De flesta får faktiskt någon form av utbildning och kompetensutveckling efter den obligatoriska skolgången. Inte minst de som har ett arbete där kompetensutveckling ofta ingår för att organisationen ska följa med i den utveckling som sker. Utbildning ger oss möjlighet att:

  • hantera en ständigt föränderlig värld och att uppdatera kunskaper och färdigheter
  • lära om och lära ny kunskap
  • hantera nya och oväntade situationer
  • arbeta i yrken som ännu inte finns
  • använda tekniker som ännu inte har blivit uppfunna
  • lösa problem som vi inte vet att de kommer att uppstå

Utbildning i sin enklaste form ger oss förmågan att ta till sig, förstå och använda information. Dessutom bör utbildning bidra till vår förmåga att analysera olika typer av information för att dra slutsatser och kunna göra något nytt och självständigt.

Brink pekar på något mycket viktigt i sin presentation, nämligen att vi inte vet hur förutsättningarna kommer att se ut om 20, 40 eller 60 år. Utifrån detta blir en central förmåga att lära sig att lära: att tänka och reflektera över sitt eget lärande. Samhällets roll blir att stödja intresset och möjligheterna att delta i det livslånga lärandet ur ett bredare perspektiv än organisationens snäva fokus på den dagliga verksamheten. Det livslånga lärandet bör därför inte bara inkludera yrkeskunskap, utan också medborgarskap och livskunskap.

En serie reflektioner om livslångt lärande

Tankar, idéer och forskningsresultat från Satya Brinks föreläsning "Building human capital through lifelong learning and intergenerational learning" kommer under hösten 2013 och våren 2014 att presenteras här på Encells hemsida. Föreläsningen gavs den 11 juni då Encells Senior Council hade möte i Jönköping och höll öppna föreläsningar.

Satya Brink, expert inom livslångt lärande

Satya Brink, PhD, arbetar över hela världen som konsult med forskning och utvärdering, policyanalyser och strategisk rådgivning. OECD och Kanadas regering är några av hennes tidigare arbetsplatser under en framgångsrik, långvarig och omfattande karriär.

Encell har förmånen att ta del av Satyas stora kunskap och erfarenhet genom att hon ingår i Encells Senior Council.

Klicka på bilden ovan så ser du den i större format.

2013-09-12