Framgångsrika projekt

En analys av utvecklingsprojekt visar på faktorer som avgör om ett projekt blir lyckat eller inte. Nu bjuder NVL och Skolverket in till diskussion om hur dessa lärdomar förs vidare till framtida projekt.

Det seminarium som arrangerades om de 8 framgångsfaktorerna i Norge blev mycket lyckat och givande för deltagarna.

FOTOGRAF: Hilde S. Grønhovd, NVL:s landskoordinator i Norge.

8 framgångsfaktorer blev resultatet när 33 projekt som har skapat bestående värden och en positiv utveckling i samhälle och arbetsliv analyserades. Nästa steg blir att på ett kommande seminarium diskutera på vilket sätt detta kan förbättra framtida projekt.

Alltför många projekt hamnar i byrålådan. Här är en möjlighet att ta del av och diskutera nordiska erfarenheter av vad som kännetecknar lyckade projekt, säger Asta Modig.

Syftet med detta seminarium är att bearbeta och diskutera lärdomar, kunskaper och erfarenheter så att man både i bedömning och genomförande av framtida projekt kan öka sannolikheten att få goda resultat.

  • Plats: Skolverket, Stockholm, Sverige
  • Sista datum för anmälan: 15 september 2013
  • Arrangör: NVL och Skolverket
  • Kontaktuppgifter: Asta.Modig(at)skolverket.se

Seminarium 22 oktober

NVL Sverige och Skolverket arrangerar ett praktiskt seminarium på temat ”Framgångsfaktorer i lyckade utbildningsprojekt”. Utgångspunkt för seminariet är rapporten "Analyses of Nordic Educational Projects designe to meet challenges in society". I denna presenteras 33 framgångsrika projekt i Norden. Anmälan senast den 15 september.

Klicka här för mer info. (pdf, 141.3 kB)

2013-09-12