Utbildningsdetektiv på besök

När Cassidy Grubbs från USA erhöll Virginia Tech's stipendium, ville hon lära sig mer om det "finska undret". Samtidigt passade hon på att besöka Tollare folkhögskola och Encell i Sverige.

Under en vecka i början av juni fick Encell besök av Cassidy Grubbs. Cassidy är student på Virgina Tech och har redan belönats med flera prestigefulla stipendier och utmärkelser. Hon kallar sig en "utbildningsdetektiv" och vill utforska olika utbildningssystem över hela världen. Även om man i USA numera främst håller ögonen på vad som händer i Asien, ville Cassidy ändå lära sig mer om den svenska utbildningen eftersom vi historiskt sett hållit en hög nivå. Dessutom är hon intresserad av det "finska undret", det vill säga deras goda resultat i PISA-studierna.

Besöket i den nordiska länderna har gett insikter av olika slag. I mötet med Senior Council fick begreppet livslångt lärande liv och innehåll. Studiebesök på skolor gav insikter om att även praktiska bitar, exempelvis att elever får lagad lunch på skolan, bidrar till goda förutsättningar för lärande. I hennes beskrivning över vad som karaktäriserar det svenska och det finska systemet framträder ett antal olikheter som har stor betydelse för den framtida utvecklingen.

Finland fokuserar på en utbildning med god grundnivå för alla, och där lärarna har professionell frihet och eget ansvar. Den svenska situationen med privatisering av skolor jämför hon med situationen i USA och menar att det går att dra lärdomar från deras erfarenheter så att misstag kan undvikas.

Klicka här (pdf, 88.7 kB) för att läsa Cassidys egen beskrivning av vistelsen.

Cassidy D. Grubbs

Class of 1954 Scholar
Presidential Global Scholar
University Honors, Virginia Tech, USA.

2013-09-12