Generationsöverskridande lärande i Granada

Den 22-23 oktober var det återigen dags för Encell att stråla samman med de övriga partnerorganisationerna i EU-projektet ECIL. Denna gång var det University of Granada som stod värd för det två dagar långa mötet i Spanien.

Ett år har gått sedan EU-projektet ECIL drog igång och arbetet med att ta fram en distanskurs i generationsöverskridande lärande har varit intensivt. Under det senaste halvåret har pilotkurser genomförts i fyra av deltagarländerna: Storbritannien, Spanien, Slovenien och Bulgarien och man har även tagit fram en egen hemsida till projektet. Ann-Kristin Boström, som är en av representanterna från Encell och Sverige, har även hon haft ett intensivt halvår då hon ansvarar för att utvärdera projektet, inklusive de genomförda pilotkurserna. Hon berättar att ett viktigt resultat från utvärderingen är att såväl målgrupp som kontext skiljer sig åt i de olika länderna.

Det är viktigt att vi tar hänsyn till varje lands kultur och historiska bakgrund när vi transformerar en kurs från ett land till ett annat. I Bulgarien och Slovenien måste vi exempelvis tänka på att 1989 är ett år som delar olika generationers erfarenhet och bakgrund på ett dramatiskt sätt, förklarar Ann-Kristin.

Under mötet i Granada ägnades därför mycket tid åt att reflektera över feedbacken från pilotkurserna och med avstamp i utvärderingens resultat fortsatte sedan diskussionerna om hur man ska utveckla och förbättra kursen. Förutom att diskutera strukturen och formatet, fördes också diskussioner kring hur man ska anpassa kursen till ländernas olika målgrupper och kulturella sammanhang. En lösning som man kom fram till under mötet var att dela upp kursen i två delar: en som ska fokusera på generationsöverskridande lärande i arbetslivet och en som ska fokusera på hur civilsamhället gynnas av lärande mellan olika generationer.

Förutom att länderna har olika förutsättningar, så ser erfarenheten av generationsöverskridande arbete olika ut i deltagarländerna. Detta medför att Spanien och Bulgarien är mer inriktade mot vuxenutbildning, medan Storbritannien och Slovenien har fokus på arbete i kommunen i form av frivilligarbete och mot arbetslöshet, berättar Ann-Kristin.

Under de två dagarna började man även att planera den avslutande konferensen i Sofia i Bulgarien nästa år. Konferensen kommer att arrangeras den 18 september och ett inslag kommer att vara lanseringen av den färdiga distanskursen.

 

2013-11-07