Leva längre – må bättre?

Den 17 oktober slogs portarna upp till den fjärde omgången av Swedage – en årligt återkommande konferens om äldreforskning och åldrande i samhället. Drygt 150 besökare hade tagit sig till Stora Hotellet i Jönköping för att ta del av årets konferens med temat ”Leva längre – må bättre?”.

Under de senaste åren har frågan om hur man skapar ett aktivt och hälsosamt åldrande blivit ett tema som fått allt större utrymme i den politiska debatten. Bland annat utsågs år 2012 till EU:s temaår för aktivt åldrande och lärande mellan generationerna. Även på nationell och lokal nivå har olika initiativ tagits för att uppmärksamma frågan. Exempelvis har ett antal nätverk bildats för att lyfta fram äldreforskning och åldrande utifrån olika perspektiv. Nätverket Swedage är ett exempel på ett sådant nätverk, som under fyra år har arrangerat konferenser med syfte att fördjupa dialogen mellan forskning och praktik samt mellan forskning och politik.

Årets konferens som anordnades på Stora Hotellet i Jönköping hade temat ”Leva längre – må bättre” och var indelad i tre olika block: Aktivt åldrande i ljuset av nya EU-initiativ, Sociala innovationer för ett bättre liv och Äldres arbete och lärande – i nöd och lust. 

Det första blocket leddes av Thorbjörn Larsson, VD för Vårdvalstiftelsen, och tog avstamp i EU:s temaår för aktivt åldrande. En mängd intressanta förläsare från bland annat Forte, Europeiska Socialfonden och Vinnova presenterade olika initiativ som tagits i Sverige och Europa för att arbeta med ett aktivt åldrande. Detta gav en bra bild över vad som gjorts tidigare och banade även väg för den kommande paneldebatten med rubriken ”Hur bygger vi säker kunskap om det nya åldrandet – och vad behöver vi veta?”.

Under ledning av moderator Lars Wärngård, programchef på Forte, ägnades konferensens andra block åt att diskutera hur sociala metoder och teknik kan skapa nya och bättre sätt att lösa problem för individer och organisationer. Ett av många trevliga inslag var när Christina Winner, ”Sveriges äldsta ståuppare”, lockade till både skratt och eftertanke genom att med en stor portion humor lyfta fram samhällets attityder till äldre.

I det tredje och sista blocket, som leddes av Encells centrumledare Cecilia Bjursell, tog man upp betydelsen av arbete och lärande genom hela livet. En av föreläsarna i detta block var dr Ann-Kristin Boström från Encell, som höll en presentation med titeln ”Generationsmöten som en väg till att stimulera det livslånga lärandet”. Förutom att berätta om hur sambandet mellan generationsöverskridande lärande och socialt kapital ser ut, tog hon även upp stereotyper som olika generationer tillskriver varandra.

Det är viktigt att känna till stereotyperna, eftersom man kan förhindra konflikter som beror på missförstånd. Ett sådant  missförstånd är att äldre medarbetare (babyboomare) tycker att det är viktigt att träffas i möten där man sitter ner och diskuterar. För yngre generationer (X och Y) är detta inte så viktigt eftersom man kan träffas virtuellt, förklarar Ann-Kristin.

Dagens sista block avrundades med ett framåtblickande panelsamtal om nya horisonter för det livslånga lärandet.

Kunde du inte vara med den 17 oktober?

Se konferensen på youtube!

Utställning

Under konferensen kunde deltagarna även besöka en posterutställning där de kunde läsa om olika projekt och böcker mm.

2013-11-07