Education, Professionalization and Social Representations

Mohamed Chaib, Berth Danemark och Staffan Selander är redaktörer till boken ”Education, Professionalization and Social Representations – On the Transformation of Social Knowledge”. I en kort intervju förklarar Mohamed Chaib på vilket sätt boken bidrar med nya tankar.

Boken handlar om att ge ett delvis nytt outforskat teoretisk perspektiv på lärande, särskilt hos vuxna och inom professionsforskning. Detta perspektiv utgår från teorin om sociala representationer, som är en teori om vardagsvetande. Teorin vill förklara hur människors lärandeprocesser betingas av deras kollektivt formade vardagsföreställningar om föremålet för lärandet. Att få veta hur sociala representationer om olika lärandefenomen formas och gestaltas hos grupper av individer bidrar i hög grad till att förstå hur de agerar kognitivt och socialt under lärprocesser.

Bakgrunden till att de skrev boken är att teorin om sociala representationer har vunnit ett mycket brett erkännande världen över inom forskning om sociala, kulturella och hälsofenomen, men inte tillräckligt inom det pedagogiska fältet i bred mening.

Vårt bidrag med denna bok är att lyfta fram vikten av att belysa områden som exempelvis vuxnas lärande, kommunikation och professionsstudier utifrån hur de formas i människors vardagstänkande. Bakom denna bok ligger också en utmaning: att få 15 forskare från olika discipliner och olika länder (Brasilien, Frankrike och Sverige) att medverka i en gemensam vetenskaplig utmaning.

De som hittills har köpt boken är i första hand forskare, som söker alternativ till gängse teorier om lärande, kommunikation, och profession. Första utgåvan av boken är slutsåld hos förläggaren Routledge.

Läs mer om boken här.

2013-12-12