Livets lärkontexter

De sammanhang vi deltar i formar vad vi lär oss och hur detta sker. Dessutom sker detta lärande på olika sätt under olika livsfaser menar Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande.

Upplevelser och erfarenheter som genom reflektion blir till kunskap förekommer på olika sätt i våra liv. Våra upplevelser och erfarenheter ändras också med åldern. Den kunskapsbas som vi bygger över tid, påverkar hur den fortsatta kunskapsutvecklingen ser ut. Kunskap utvecklas i olika lärkontexter, det vill säga i olika sammanhang, och att delta i ett rikt utbud av olika lärkontexter är positivt för det livslånga lärandet.

Formellt lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande kan pågå samtidigt i en lärkontext. Samtidigt deltar vi i många olika kontexter som har en potential för lärande. Mönstret för hur vi deltar i olika lärkontexter ser olika ut under livets faser. Det blir då intressant att öka förståelsen för vilka kontexter vi (1) har tillgång till och (2) deltar i under olika faser av livet.

Trots att vi har tillgång till och deltar i liknande lärkontexter betyder dessutom vår tidigare erfarenhet mycket. Satya tar exemplet med små barn och åldringar; Mycket små barn och åldringar kan ha samma rörelsemönster under en dag och delta i liknande lärkontexter, men det är en livstid mellan deras livserfarenhet som påverkar lärandet.

För den som vill arbeta medvetet med livets olika lärkontexter ger Satya följande tips:

  • Delta i både fysiska och virtuella möten. Ett exempel på ett område där både fysiska och virtuella erfarenheter kombineras på ett fördelaktigt sätt är genom resor. Att resa fysiskt och förflytta sig från ett land till ett annat ger nya sammanhang. Dessutom kan kunskapsutvecklingen fördjupas genom att ta del av information eller genom samtal i sociala forum online.
  • Bygg överlappande sociala nätverk. Socialt kapital framträder och växer i samspel med andra men sociala nätverk kan också gå förlorade över tid. Genom att ingå i överlappande sociala nätverk har individen möjlighet att röra sig i andra riktningar om ett nätverk försvinner.

En serie reflektioner om livslångt lärande

Tankar, idéer och forskningsresultat från Satya Brinks föreläsning "Building human capital through lifelong learning and intergenerational learning" kommer under hösten 2013 och våren 2014 att presenteras här på Encells hemsida. Föreläsningen gavs den 11 juni då Encells Senior Council hade möte i Jönköping och höll öppna föreläsningar.

Satya Brink, expert inom livslångt lärande

Satya Brink, PhD, arbetar över hela världen som konsult med forskning och utvärdering, policyanalyser och strategisk rådgivning. OECD och Kanadas regering är några av hennes tidigare arbetsplatser under en framgångsrik, långvarig och omfattande karriär.

Encell har förmånen att ta del av Satyas stora kunskap och erfarenhet genom att hon ingår i Encells Senior Council.

2014-01-08