Arbeta och lära hela livet?

Under Elmia Äldre - en mässa och konferens om äldrefrågor - presenteras de första resultaten från den studie som gruppen "Seniordoktoranderna" har genomfört för att kartlägga pensionärers syn på arbete och lärande.

När vi lever längre måste vi arbeta längre. Detta budskap trummas ut från olika samhällsinstitutioner. I Sverige, precis som i många andra europeiska länder, har vi en ökande andel äldre i befolkningen. Denna grupp är friskare och starkare än tidigare generationer. Det finns således goda förutsättningar för ett längre arbetsliv och många individer önskar fortsätta med sitt arbete av olika skäl. Men vad säger pensionärerna själva om vi frågar dem om hur de ser på arbete och lärande senare i livet?

Cecilia Bjursell och Svante Hultman från Encell håller i workshopen "Pensionärens syn på arbete och lärande" den 6 mars. Materialet som presenteras kommer från en studie som genomfördes inom pensionärsorganisationerna i Jönköping.

Klicka här för att för att läsa mer.

2014-03-06